Vähäpäästöistä sähköntuotantoa

Ydinsähkön tuotanto on vähäpäästöistä - sen päästöt ovat koko elinkaaren ajan samalla tasolla kuin uusiutuvilla energiamuodoilla. Ydinvoimalaitosten pitkä ikä ja pieni maankäytöllinen vaatimus vahvistavat niiden ympäristöystävällisyyttä.