Vastuullisuuden tavoitteet ja tulokset

Vastuullisuuden tavoitteet perustuvat toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Tavoitteiden avulla seurataan merkittävimpien vastuullisuusnäkökohtien toteutumista.

Tavoite 2023 Toteuma 2023
Maineindeksi >75 84
Henkilöstötutkimus, luokka A+ A
Ilmoitukset mahdollisista toimintaohjeen  vastaisista toimista, kpl 0 3
Sairaspoissaolot, % <3,0 2,8
Työtapaturmataajuus <3,5 3,9
Kollektiivinen säteilyannos, manmSv 648,5 597,7
Ympäristövahingot, kpl 0 0
Suunnittelematon energiaepäkäytettävyys (OL1 ja OL2), % <0,4 2,9
Suunnittelemattomat automaattiset pikasulut (OL1 ja OL2), kpl 0 1

Maineindeksi: TVO-konsernin sidosryhmätutkimus, vastaajaryhmien keskiarvo 0–100; alle 50=heikko, 50–62=kohtalainen, 62–70=hyvä, yli 70=erinomainen. Tutkimus toteutetaan ja tulos raportoidaan kahden vuoden välein. Seuraava tutkimus tehdään vuonna 2025. Henkilöstötutkimus: Mittaus toteutettiin alkuvuonna 2023. Tutkimus toteutetaan 18 kuukauden välein. Mittausasteikko on vahvimmasta heikoimpaan AAA-C, josta A on tyydyttävä. Työtapaturmataajuus: miljoonaa työtuntia kohden. Mittari on konsernitasoinen, mukaan lukien Posiva sekä TVO:n ja Posivan alihankkijat. Kollektiivinen säteilyannos: World Association of Nuclear Operators (WANO) -indikaattori. Vertailukohta: muut WANO:n jäsenmaiden ydinvoimalaitokset. Tavoite: paras neljännes. Ympäristövahingot: luokassa huomattava/vakava. Suunnittelematon energiaepäkäytettävyys: % kokonaistuotannosta.


Lue lisää sosiaalisesta, taloudellisesta ja ympäristövastuusta TVO:n vastuullisuusraportista.