Reaktorityypit

Fissioreaktorit jaetaan termisiin ja nopeisiin reaktoreihin neutronien liike-energian mukaan. Termiset reaktorit jaetaan eri reaktorityyppeihin käytettävän polttoaineen, jäähdytteen ja hidastimen perusteella.

Maailmalla on kaupallisessa käytössä seitsemän voimalaitosreaktorin päätyyppiä. Yleisin reaktorityyppi on painevesireaktori (PWR). Niiden osuus on yli 60 % kaikista reaktoreista. Toiseksi yleisimpiä ovat kiehutusvesireaktorit (BWR), joita on runsas viidennes kaikista reaktoreista. Muut käytössä olevat reaktorityypit ovat raskasvesijäähdytteinen reaktori (HWR), kaasujäähdytteinen reaktori (Magnox), kaasujäähdytteinen grafiittimoderoitu reaktori (AGR), Neuvostoliitossa kehitetty grafiittimoderoitu paineputkireaktori (RBMK) ja hyötöreaktori (FBR).

Valtaosaa maailman painevesi- ja kiehutusvesireaktoreista kutsutaan kevytvesireaktoreiksi. Kevytvesireaktoreissa jäähdytteenä ja hidasteena käytetään tavallista puhdistettua vettä. Raskasvesireaktoreissa hidasteena on raskas vesi, jossa vesimolekyylin vetyatomit ovat vedyn raskasta isotooppia, deuteriumia. Käytössä on myös grafiittihidasteisia reaktoreita sekä kaasujäähdytteisiä reaktoreita. Jäähdytyskaasuna voi olla esimerkiksi hiilidioksidi tai helium.

Lähes kaikissa nykyisin käytössä olevissa ydinvoimalaitoksissa reaktorin toiminta perustuu hitaisiin neutroneihin, mutta maailmassa on myös rakennettu muutama ydinvoimalaitos, jossa reaktori toimii nopeilla neutroneilla. Nopeita reaktoreja kutsutaan usein hyötöreaktoreiksi, koska niillä on mahdollista tuottaa uutta polttoainetta muuntamalla uraanin halkeamatonta isotooppia, uraani-238:aa, plutoniumin halkeamiskelpoiseksi Pu-239 -isotoopiksi.

Lue lisää neutroneista