Taloudellinen lisäarvo

TVO-konsernissa omistaja-arvo lähtee asiakaslähtöisestä ja kilpailukykyisestä tekemisestä. TVO:n omistaa viisi osakasta, joiden kautta TVO:n tuottamaa sähköä menee suomalaiselle teollisuudelle ja energiayhtiöille, joita omistaa yhteensä 131 kuntaa.

TVO-konsernissa työskennellään monipuolisten projektien parissa, joilla on myös vahva elinvoimavaikutus ympäröivässä yhteiskunnassa. Näistä merkittävimpiä ovat Suomen suurin yksittäinen ilmastoteko, Olkiluoto 3, jonka valmistuttua noin 30 prosenttia Suomen sähköstä tulee Olkiluodon saarelta sekä Posivan EKA-projekti, joka tähtää ydinjätteiden loppusijoittamisen aloittamiseen 2020-luvulla.

TVO on merkittävä ydinvoima-alan tutkija ja kehittäjä. Tutkimuksen ja kehityksen painopisteet liittyvät ydinturvallisuuteen, taloudellisuuteen sekä kestävään kehitykseen. TVO on tuottanut sähköä suomalaiselle yhteiskunnalle jo yli 40 vuoden ajan. Kuluneiden vuosien aikana Olkiluodon laitosyksiköitä on modernisoitu monin tavoin ja samalla niiden turvallisuutta on parannettu.

Yhtenä osoituksena TVO:n ydinvoimaosaamisesta ovat Olkiluodon laitosyksiköiden korkeat käyttökertoimet, jotka ovat jo pitkään olleet kärkisijoilla kansainvälisessä vertailussa. OL1:n ja OL2:n käyttökertoimet ovat 1990-luvun alusta lähtien vaihdelleet 93 ja 97 prosentin välillä.