Luvanvaraisuus

Uraaniin kohdistuu tiukka viranomaisvalvonta, jolla taataan sen pysyminen rauhanomaisessa käytössä, eli varmistetaan ettei ydinainetta käytetä ase- tai räjähdetarkoituksiin.

Ydinmateriaalivalvonta jaetaan kansainväliseen, kansalliseen ja alueelliseen valvontaan. Sen kansainvälinen perusta on ydinsulkusopimus, jonka noudattamista valvoo kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA. Euroopan alueella ydinmateriaalien käyttöä ja hankintaa valvoo komission alainen Euratom ja kansallinen valvova viranomainen on Säteilyturvakeskus (STUK).

Valvonnan menetelmiä ovat muun muassa viranomaisten suorittamat tarkastukset, toiminnan luvanvaraisuus (lupa vaaditaan muun muassa ydinmateriaalien hallussapitoon, käsittelyyn, käyttämiseen, varastointiin, kuljetukseen, vientiin ja tuontiin) sekä kirjanpito- ja raportointivelvollisuus.