Luvanvaraisuus

Uraaniin kohdistuu tiukka viranomaisvalvonta, jolla taataan sen pysyminen rauhanomaisessa käytössä, eli varmistetaan ettei ydinainetta käytetä ase- tai räjähdetarkoituksiin.