Voimalaitosjäte

TVO huolehtii voimalaitosjätteestään sekä voimalaitosten purkujätteestä. Ne loppusijoitetaan voimalaitosjäteluolaan (VLJ-luola) Olkiluodossa.

Myös laitosyksiköiden purkamisesta kertyvä käytöstäpoistojäte sijoitetaan aikanaan luolan yhteyteen louhittaviin tiloihin. Luolaan varastoidaan ja loppusijoitetaan myös Suomen terveydenhuollosta, teollisuudesta ja tutkimuksesta syntyvät radioaktiiviset pienjätteet.

Betonilaatikoihin pakattu jäte kuljetetaan säteilysuojalla varustetulla ajoneuvolla luolaan. Luolassa betonilaatikot sijoitetaan matala- ja keskiaktiivisen jätteen siiloihin, jotka on louhittu 60–100 metriin peruskallioon.

Matala-aktiivinen jäte on sekajätettä, johon on tarttunut radioaktiivisia aineita.

Näitä jätteitä ovat:

  • palokankaat
  • huoltotöissä kertyvät suojamuovit ja suojavaatteet
  • laitokselta poistetut koneenosat ja putket

Matala-aktiiviset jätteet pakataan 200 litran tynnyreihin ja puristetaan hydraulipuristimella puoleen tilavuuteensa. Ennen varastointia laatikoiden radioaktiivisuus mitataan.

Keskiaktiivinen jäte on

  • prosessiveden puhdistuksessa syntyvää käytettyä suodatinmassaa eli ioninvaihtomassaa
  • erilaisten pesujen yhteydessä syntyneitä nesteitä
  • lietteitä, joita syntyy pumppujen ja säiliöiden pohjalle laskeutuvista kiintoaineista

Ioninvaihtomassat kuivataan ja sekoitetaan bitumiin, joka valetaan 200 litran tynnyreihin.