Voimalaitosjäte

TVO huolehtii voimalaitosjätteestään sekä voimalaitosten purkujätteestä. Ne loppusijoitetaan voimalaitosjäteluolaan (VLJ-luola) Olkiluodossa.