Vastuullisuuden tiekartta 2030

Vastuullista liiketoimintaa edistetään TVO-konsernissa jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. TVO-konsernissa on käytössä vastuullisuuden tiekartta 2030, jossa määritellään sekä lyhyen että pitkän tähtäimen tavoitteita vastuullisuustyön kehittämiselle.

Vastuullisuuden tiekartta otettiin käyttöön TVO-konsernissa vuoden 2021 aikana. Tiekartan tavoitteet pohjautuvat vastuullisuuden olennaisuusanalyysiin, ja jokaiselle TVO-konsernin merkittävälle vastuullisuusnäkökohdalle on tiekartassa omat tavoitteet ja mittarinsa. Tavoitteet tukevat myös YK:n kestävän kehityksen (UN Sustainable Development Goals, SDG) tavoitteita.


Avaa vastuullisuuden tiekartta 2030 tästä linkistä.