Joditabletit ja niiden jakelu

Sisäministeriön asetuksen 774/2011 ja Säteilyturvakeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti TVO jakaa lähialueen asukkaille joditabletit sekä Toimintaohjeen säteilyvaaran varalle. Lähialueen (5 km) asukkailla ja mökkiläisillä on mahdollisuus noutaa joditabletteja Olkiluodon pääportilta.

Varautuminen kriisi- ja poikkeustilanteisiin

Lait, asetukset sekä viranomaismääräykset ohjaavat palotoimea sekä valmius- ja turvajärjestelyjä. Viranomaisohjeistukset asettavat vähimmäisvaatimukset toiminnalle, ja TVO toteuttaa varautumista omien toimintasuunnitelmien mukaisesti. Kokemuksista, koulutuksista ja harjoituksista haetaan oppia toiminnan kehittämiseen.


Poikkeustilanteisiin varautuminen on kirjattu yhtiön ohjeisiin ja näiden pohjalta laaditaan myös toiminta-, koulutus- ja harjoitussuunnitelmia muun muassa valmiustoiminnalle, paloturvallisuudelle ja turvajärjestelyille.

Ohjeistukset katselmoidaan ja päivitetään säännöllisesti. Kriisiviestintäohjeet on laadittu ja niiden toimivuutta harjoitellaan myös poikkeustilanneharjoituksissa. Kriisiviestinnästä vastaa konserniviestintä.

Harjoituksia järjestetään säännöllisesti vuosittain ja niiden laajuus ja kesto vaihtelevat harjoituksen tavoitteiden mukaisesti. Harjoitusten tavoitteena on muun muassa testata ohjeistusten toimivuutta ja kattavuutta sekä vahvistaa yhteistyötä toimijoiden välillä. Tärkeimmät poikkeustilanneharjoitusten yhteistyötahot ovat Säteilyturvakeskus, Poliisi sekä Pelastuslaitos.

TVO:n toimintaohje säteilyvaaran sekä turvallisuustiedote kemikaalitilanteen varalle löytyvät myös Julkaisut-sivulta.

TVO_2021_Turvallisuustiedote_kemikaalivaaratilanteen_varalle.pdf (pdf)

TVO 2024 Toimintaohje säteilyvaaran varalle