OL1 ja OL2

Ydinvoimalaitosyksiköt Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 (OL1 ja OL2) ovat identtisiä kiehutusvesireaktoreita. Laitosyksiköiden nykyinen nettosähköteho on 890 megawattia (MW). OL1-yksikkö alkoi tuottaa ensimmäisen kerran sähköä yhteiskunnalle syyskuussa 1978 ja OL2-yksikkö helmikuussa 1980.

TVO modernisoi OL1- ja OL2-laitosyksiköitä systemaattisesti vuosihuolloilla ja modernisointihankkeilla.

Vuosittainen sähköntuotanto


Tuotanto 2022


Tuotanto 2021
T‍uotanto 2020


Suunnittelemattomat automaattiset pikasulut / 7 000 kriittisyystuntia:

2022: 0,4
2021: 0,0
2020: 0,8
2019: 0,0
2018: 1,3
2017: 0,0

Uraani polttoaineena

OL1- ja OL2-laitosyksiköt tarvitsevat vuoden aikana polttoaineenaan yhteensä noin 40 tonnia matalarikasteista uraania. Polttoaineen hankinnassa käytetään hajautettua hankintaketjua. Jokaiselle ketjun vaiheelle on useita toimittajia.

TVO:lla on pitkäaikaisia sopimuksia johtavien uraanin toimittajien kanssa, joita TVO seuraa ja arvioi jatkuvasti. Uraania hankitaan vain niiltä toimittajilta, jotka täyttävät TVO:n asettamat tiukat vaatimukset.

Lue lisää uraanista