Vapautumisesteet

Radioaktiiviset aineet ovat useiden toisiaan varmentavien "suojamuurien" (vapautumisesteiden) sisällä siten, että yhden esteen vajavuus tai ennustettavissa oleva geologinen tai muu muutos ei vaaranna eristyksen toimivuutta.