Ympäristövaikutusten hallinta

Toimintaa ohjataan kansainvälisen ISO 14001:2015 -standardin mukaan sertifioidun ympäristöjärjestelmän avulla, johon on yhdistetty energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ+). TVO:n ympäristöjärjestelmä on lisäksi EMAS-rekisteröity.