Toimintaohje

TVO:n hallitus hyväksyi toimintaohjeen 18.2.2021 ja toimintaohje otettiin käyttöön 1.5.2021.

TVO-konsernin toimintaohje perustuu konsernin arvoihin, ja se noudattaa OECD:n toimintaohjeita monikansallisille yrityksille. Toimintaohje koskee johtoa, hallintoa ja henkilöstöä. Oma toimintaohje on julkaistu myös sidosryhmille, urakoitsijoille ja toimittajille.

Toimintaohje määrittelee konsernin vastuullisen liiketoiminnan periaatteet. Toimintaohjeen tarkoituksena on varmistaa, että kaikilla on yhteinen käsitys konsernin työskentelytavoista ja eettisistä periaatteista. TVO odottaa kaikkien noudattavan yhteisiä Toimintaohjeessa määriteltyjä sääntöjä ja periaatteita. Toimintaohje on laadittu TVO-konsernin henkilökunnalle sekä ja toimittajille ja sidosryhmille erikseen. TVO:n tavoitteena on toimia vastuullisesti, avoimesti, ennakoiden ja jatkuvasti parantaen.

Mahdollisiin Toimintaohjeen vastaisiin tapahtumiin puututaan esimiesten, johdon tai sisäisen tarkastuksen toimenpitein

Kaikilla TVO-konsernin työntekijöillä on vastuu siitä, että toiminnassa noudatetaan hyvän liiketoiminnan periaatteita. TVO-konsernin henkilöstön ja toimittajien on toiminnassaan noudatettava kaikkia voimassaolevia lakeja, säädöksiä ja viranomaisten ohjeita sekä Toimintaohjetta.

TVO-konsernin alihankkijoille ja sidosryhmille tiedotetaan Toimintaohjeesta esimerkiksi liittämällä Toimintaohje toimittajien ja yhteistyökumppaneiden sopimuksiin. Toimintaohje on osa tulokoulutusta, joka on edellytys kulkuluvan saamiseen Olkiluodon alueelle. Tulokoulutus koskee TVO-konsernin henkilöstöä sekä Olkiluodossa työskenteleviä toimittajia, ja se on toistettava säännöllisin väliajoin.

TVO-konsernin toimintaohje (pdf)

Toimintaohje toimittajille (pdf)

Ilmoitus mahdollisesta Toimintaohjeen vastaisesta toiminnasta

Mahdollisesta Toimintaohjeen vastaisesta toiminnasta tulee ilmoittaa esimiehelle, yhtiön johtoon kuuluvalle henkilölle tai sisäiselle tarkastukselle.

Mahdollisista Toimintaohjeen vastaisesta toimista ilmoittaminen ei aiheuta kielteisiä seurauksia ilmoituksen tekijälle. Vilpillisten ilmoitusten tekeminen ei kuitenkaan ole sallittua. Sekä ilmoittajan että ilmoituksen kohteen, rikkeestä epäillyn, oikeudet ja yksityisyydensuoja taataan kaikissa tilanteissa.

Kaikki ilmoitukset tutkitaan asianmukaisesti. Toimintaohjetta rikkoneelle henkilölle aiheutuu asianmukaisia kurinpidollisia seuraamuksia.

Kuka tahansa voi luottamuksellisesti ja halutessaan myös anonyymisti ilmoittaa mahdollisesta Toimintaohjeen vastaisesta toiminnasta tai asiasta seuraavilla tavoilla:

- Tekemällä ilmoituksen anonyymisti tai yhteystiedoilla palveluntuottajan ylläpitämään ilmoitusjärjestelmään oheisella linkillä: Ilmoitus mahdollisesta Toimintaohjeen vastaisesta toiminnasta (suositeltavin tapa)

- Lähettämällä viesti sisäisen tarkastuksen sähköpostiosoitteeseen sisainen.tarkastus(at)tvo.fi
(Huom. ei anonyymi)

- Täyttämällä oheinen tulostettava ilmoituslomake tai toimittamalla muutoin kirjallisesti vastaavat tiedot osoitteeseen:

SISÄINEN TARKASTUS / Toimintaohje
Teollisuuden Voima Oyj
Olkiluoto, 27160 EURAJOKI

Avaa lomake tästä (pdf)

- Puhelimitse tai henkilökohtaisesti TVO-konsernin sisäiselle tarkastajalle

Tietosuojaseloste‍