Olkiluodossa tuotetun sähkön elinkaaren hiilijalanjälki on pieni

Olkiluodon kolmella ydinvoimalaitosyksiköllä tuotetun sähkön hiilijalanjälki on 9,1 g CO2e/kWh. Se on alle kymmenesosa ilmastoystävällisyyttä kuvaavan raja-arvon 100 g CO2e/kWh*.

‍Hiilijalanjälkilaskennassa on otettu huomioon koko ydinvoiman elinkaari uraanin louhinnasta käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukseen ja laitosyksiköiden purkuun asti. Jos mukaan lasketaan myös sähkönsiirto, hiilijalanjälki on 13,8 g CO2e/ kWh.


Olkiluodon sähköntuotannon hiilijalanjälki on laskettu vuoden 2022 tuotannolle, jolloin Olkiluoto 3 -laitosyksikkö oli vielä koekäyttövaiheessa. Hiilijalanjäljen oletetaan pienenevän vielä entisestään, kun sen laskennassa huomioidaan OL3:n täysi tuotantovuosi.

Hiilijalanjälkilaskelma on kolmannen osapuolen kriittisesti arvioima: TVO_verification_report_AFRY_140224_approved_LS_RAn.pdf (pdf, 84.6 kt)

Voit tutustua tarkemmin hiilijalanjälkilaskentaan oheisesta tiedostosta:

Tiivistelmä, Olkiluodossa tuotetun ydinsähkön hiilijalanjälkilaskelma.pdf (pdf, 355.7 kt)‍*EU-taksonomian mukainen raja-arvo. Hiilidioksidiekvivalentti (CO2e) kuvaa eri kasvihuonekaasupäästöjen yhteenlaskettua ilmastoa lämmittävää vaikutusta. Eri kasvihuonekaasuilla on erilainen ilmastoa lämmittävä vaikutus (GWP, Global Warming Potential). Lue lisää esimerkiksi täältä: https://www.openco2.net/fi/co2-tietoa