Kapselointi- ja loppusijoitusvaihe

Usean kymmenen vuoden välivarastoinnin jälkeen käytetyt polttoaine-elementit siirretään välivarastointialtaista kapselointilaitokseen törmäyksenkestävällä kuljetussäiliöllä.