Kapselointi- ja loppusijoitusvaihe

Usean kymmenen vuoden välivarastoinnin jälkeen käytetyt polttoaine-elementit siirretään välivarastointialtaista kapselointilaitokseen törmäyksenkestävällä kuljetussäiliöllä.

Säiliö suojaa ympäristöä säteilyltä ja estää polttoainenippujen vaurioitumisen siirron aikana. Loviisan välivarastosta polttoaine voidaan kuljettaa joko maateitse tai meritse Olkiluotoon.

Kuljetuksissa periaatteena on, että kuljetussäiliö ei saa menettää säteilysuojeluominaisuuksiaan pahimmassakaan ajateltavissa olevassa onnettomuudessa. Kukin kuljetus varmistetaan erillisillä lupa- ja turvajärjestelyillä, joita valvoo Säteilyturvakeskus (STUK).

Lue lisää kapselointilaitoksesta

Lue lisää loppusijoitustiloista

Käytetyn polttoaineen loppusijoitustilat rakennetaan ehjiin kalliolohkoihin 400-450 metrin syvyyteen Olkiluodon kallioperään. Loppusijoituksessa on otettu huomioon mahdollisten maanjäristysten ja jääkauden vaikutukset.