Rakenne ja tekniset tiedot

OL3 voidaan jakaa kolmeen rakennuskokonaisuuteen: reaktorirakennukseen, turbiinirakennukseen sekä tuki- ja apurakennuksiin.