Laitosyksiköiden kehittäminen

TVO:n toiminta on luvanvaraista ja viranomaisten valvomaa. Ydin- ja säteilyturvallisuutta valvova viranomainen on Säteilyturvakeskus, STUK.

TVO ei mieti turvallisuusasioita yksin. Muut ydinvoimayhtiöt, alan järjestöt, tutkimuslaitokset ja viranomaistahot etsivät keinoja kehittää ydinvoiman turvallisuutta ja turvallisuuskulttuuria voimalaitoksilla. Esimerkiksi ydinvoimayhtiöiden yhteinen järjestö WANO tukee käyttökokemusten keräämistä ja niiden hyödyntämistä jäsentensä keskuudessa.

TVO uudistaa Olkiluodon voimalaitosta jatkuvan parantamisen periaatteella. Modernisointeja ja laitosmuutoksia on tehty koko toiminnan ajan ja laitoksen turvallisuusominaisuuksia on parannettu monin tavoin. Erityisesti on kiinnitetty huomiota käytetyn polttoaineen jäähdytyksen varmistamiseen kaikissa tilanteissa. Molemmille laitosyksiköille on asennettu myös vakavien onnettomuuksien hallintajärjestelmä, jollaisen turvin voidaan estää suuren päästön syntyminen hyvin epätodennäköisessä vakavassa onnettomuudessa.