Velkaohjelmat

Pitkäaikaista varainhankintaa varten TVO:lla on vuodesta 2009 lähtien ollut Luxemburgin pörssiin listattu joukkovelkakirjalainaohjelma (EMTN), joka on suuruudeltaan 5,0 miljardia euroa. TVO:n velkapapereihin ovat sijoittaneet sekä kotimaiset että ulkomaiset yhteisösijoittajat.