Keskeisiä tietoja ja tunnuslukuja

Konsernin keskeisiä tietoja ja tunnuslukuja
TVO-Konserni (IFRS) (MEUR) 2022 2021 2020 2019 2018
Liikevaihto 358 299 275 254 350
Tilikauden voitto/tappio -48 -20 0 87 -18
Tutkimustoiminnan menot 10 12 12 15 16
Investoinnit 312 578 56 369 181
Oma pääoma 2 218 2 063 2 043 1 819 1 745
Oman pääoman ehtoiset osakas- lainat (sisältyvät edelliseen) 2) 4) 929 929 929 679 679
Pitkä- ja lyhytaikaiset korolliset velat (ilman lainaa VYR:ltä) 1) 4 831 4 337 4 281 4 370 4 141
Laina VYR:ltä 651 711 716 591 666
Ydinjätehuoltoon liittyvä varaus 1 294 1 368 1 030 1 041 952
Taseen loppusumma 9 171 8 662 8 181 7 942 7 662
Omavaraisuusaste (%) 3) 30,7 31,3 31,7 28,8 28,9
Henkilöstö keskimäärin 1 031 1 004 984 943 872

1) Valtion ydinjätehuoltorahasto (VYR)
2) Huonompi etuoikeus kuin muilla lainoilla
3) Omavaraisuusaste % = 100 x ((oma pääoma + osakaslainat) /
(taseen loppusumma - ydinjätehuoltoon liittyvävaraus - laina Valtion ydinjätehuoltorahastolta))
4) Osakaslainojen ehtoja on muutettu tilikaudella 2012 siten, että ne luetaan IFRS-standardien mukaiseen omaan pääomaan.


Konsernin oikaistu tulos (MEUR)
2022 2021 2020 2019 2018
Tilikauden voitto/tappio (IFRS) -48 -20 0 87 -18
Ydinjätehuoltovastuun vaikutus 1) (voitto -/tappio +) 36 17 6 -80 22
Muut IFRS -oikaisut 0 0 0 -1 -1
Yhteisyritysten vaikutus 2 -1 3 -1 -1
Voitto/tappio enne tilinpäätössiirtoja -10 -4 9 5 2
Oikaistu tilikauden voitto/tappio -10 -4 9 5 2

1) Sisältää IFRS-säännösten mukaisen ydinjätehuoltovastuun tulosvaikutukset.


2022 2021 2020 2019 2018
TVO:n osuus Valtion ydinjätehuolto- rahastosta (VYR) (MEUR) 1 436 1 451 1 479 1 514 1 480
TVO:n rahastotavoite Valtion ydinjäte- huolto -rahastossa (MEUR) 1 458 1 436 1 451 1 471 1 506
TVO:n Valtion ydinjätehuoltorahasto-osuuden tasearvo (pitkäaikaiset varat) (MEUR) 1 000 1 010 1 030 1 041 952

Lain mukainen rahastotavoite Valtion ydinjätehultorahastossa ja osuus rahastosta ovat erisuuruiset kunkin vuoden lopussa sen vuoksi, että vuotuinen lainmukainen rahastotavoite täydennetään maksamalla ydinjätehuoltomaksu vasta seuraavan tilikauden ensimmäisen neljänneksen aikana.


Teollisuuden Voima Oyj:n keskeisiä tietoja ja tunnuslukuja

Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolakia (FAS) noudattaen.

TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ (FAS) (MEUR)
2022 2021 2020 2019 2018
Liikevaihto 353 294 271 251 346
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja -10 -4 8 5 1
Polttoainekulut 70 61 64 65 72
Ydinjätehuoltokulut 100 41 28 -5 58
Pääomakulut (poistot sekä rahoitus- tuotot ja -kulut) 37 38 34 39 53
Investoinnit 339 220 52 278 177
Oma pääoma 864 861 861 857 857
Tilinpäätössiirtojen kertymä 181 193 197 193 187
Pitkä- ja lyhytaikaiset korolliset velat (ilman lainaa VYR:ltä ja osakaslainoja) 1) 2) 4 798 4 277 4 180 4 282 4 070
Osakaslainat 2) 929 929 929 679 679
Laina VYR:ltä 651 711 716 591 666
Taseen loppusumma 7 602 7 156 6 995 6 724 6 619
Omavaraisuusaste (%) 3) 28,4 30,8 31,7 28,2 29,0
Henkilöstö keskimäärin 1 029 1 002 983 942 871

1) Valtion ydinjätehuoltorahasto (VYR)

2) Huonompi etuoikeus kuin muilla lainoilla

3) Omavaraisuusaste % = 100 x ((oma pääoma + tilinpäätössiirtojen kertymä + osakaslainat) /
(taseen loppusumma - laina Valtion ydinjätehuoltorahastolta))SÄHKÖN TOIMITUS OSAKKAILLE (GWh)
2022 2021 2020 2019 2018
Olkiluoto 1 6 918 7 393 7 299 7 531 6 742
Olkiluoto 2 7 522 7 021 7 264 7 198 7 321
Olkiluoto 3 1 876 0 0 0 0
Olkiluoto yhteensä 16 316 14 414 14 563 14 729 14 063
Meri-Pori 0 0 82 182 660
Yhteensä 16 316 14 414 14 645 14 911 14 723


KÄYTTÖKERTOIMET (%)
2022 2021 2020 2019 2018
Olkiluoto 1 89,1 95,1 93,7 96,9 87,8
Olkiluoto 2 96,8 90,4 93,3 92,7 94,3
Olkiluoto 3 16,9 - - - -
Käyttökerroin yht. 67,6 92,8 93,5 94,8 91,1
TVO:n sähkön toimituksen osuus Suomen sähkön käytöstä, % 19,9 16,8 18,1 17,3 16,9