TVO-konserni

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) on listaamaton julkinen osakeyhtiö. TVO:n suurin omistaja on Pohjolan Voima Oyj, joka omistaa TVO:sta 58,5 prosenttia. TVO on Pohjolan Voiman yhteisyritys.

Teollisuuden Voima -konserniin kuuluvat tytäryhtiö TVO Nuclear Services Oy (TVONS) ja ydinjätehuoltoyhtiö Posiva Oy. TVO Nuclear Services Oy (TVONS) on kokonaan TVO:n omistama tytäryhtiö. TVO:n ja Fortumin omistama yhteisyritys on Posiva Oy, josta TVO:n omistusosuus on 60 %. Posiva Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö on Posiva Solutions Oy.

Muita TVO:n omistajayhtiöitä ovat:

  • EPV Energia Oy
  • Fortum Power and Heat Oy
  • Kemira Oyj
  • Oy Mankala Ab.

Yhtiössä on kaksi osakesarjaa. A-sarja oikeuttaa OL1- ja OL2-ydinvoimalaitosyksiköiden tuottamaan sähköön. B-sarja oikeuttaa OL3-ydinvoimalaitosyksikön tuottamaan sähköön.

Osakejakauma 1.7.2021
A-sarja (OL1 ja OL2) B-sarja (OL3) Yhteensä
EPV Energia Oy 6,6 6,6 6,6
Fortum Power and Heat Oy 26,6 25,0 25,8
Kemira Oyj 1,9 - 0,9
Oy Mankala Ab 8,2 8,2 8,2
Pohjolan Voima Oyj 56,8 60,2 58,5
100 100 100

Taulukon luvut ovat prosentteja (%).

TVO:n suorien omistajien kautta TVO:n ydinsähkö tuottaa hyvinvointia 131 kuntaan. Nämä kunnat omistavat niitä 50 energiayhtiötä, joiden kautta Olkiluodon sähköä jaetaan koko Suomeen.