TVO työnantajana

TVO-konserni on Suomessa ydinvoimaosaamisen keskus. Laadukkaan työtuloksen tekee osaava, ammattitaitoinen ja kokenut henkilöstö. Ydinvoima-ala työllistää Suomessa noin 4 000 henkilöä, joista noin 1 000 on töissä TVO-konsernissa.

TVO hallitsee ydinvoimalaitoksen koko elinkaaren laitosyksikön suunnittelusta ja hankinnasta aina käytetyn polttoaineen loppusijoitukseen. Olkiluodon osaamiskeskittymässä on turvalliseen ja taloudelliseen ydinsähköntuotantoon tarvittavat voimavarat ja toiminnot sekä työtä ohjaava yhtenäinen toimintakulttuuri.

TVO-konsernin tavoitteena on tasa-arvoinen ja hyvinvoiva työyhteisö, jossa ei hyväksytä minkäänlaista syrjintää ja jossa edistetään tasa-arvon toteutumista. Toimintaohje ja konsernitason politiikat määrittelevät yrityksen yleisiä toimintaperiaatteita ja linjauksia vastuullisesta toiminnasta sekä henkilöstöpolitiikan periaatteet. TVO:n toiminnan edellytyksenä on, että koko henkilöstö on motivoitunutta, hoitaa tehtäviään vastuullisesti ja sitoutuu sovittujen toimintatapojen noudattamiseen.

TVO:n tavoitteena on taata henkilöstölle, urakoitsijoille ja palveluntoimittajille turvallinen työpaikka ja toimintaympäristö sekä varmistaa yhtenäiset toimintatavat konsernin toiminta-alueella.

Työterveys- ja työturvallisuustoimintaa ohjaa sertifioitu ISO 45001 -standardin mukainen työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä (TTT-järjestelmä).

TVO noudattaa toiminnassaan energia-alan työehtosopimuksia. TVO:ssa on järjestäytymisvapaus. Energia-alalla sovitut teknisten ja teollisuustoimihenkilöiden sekä työntekijöiden palkkausjärjestelmät perustuvat tehtävien vaativuusluokituksiin ja tukevat tasa-arvoisen palkkapolitiikan toteutumista. Yhtiön työsuhde-etuudet koskevat pääsääntöisesti koko henkilöstöä hyvin lyhyitä työsuhteita lukuun ottamatta.


Hiukkasen parempi työyhteisö

TVO tarjoaa henkilöstölleen monipuolisia tehtäviä sekä mahdollisuuksia kehittyä työssään.
Henkilöstön osaamisen kehittäminen on mittavaa ja jatkuu koko työuran ajan. Korkea osaamistaso saavutetaan eri toiminnoille kohdennettujen koulutusvaatimuksien, työnkierron, perehdyttämisen sekä työnopastuksen avulla.

TVO tarjoaa henkilöstölle monipuolisia tehtäviä sekä mahdollisuuksia kehittyä työssä ja ammatissa.
TVO palkitsee henkilöstöään kilpailukykyisesti ja kannustaa tulokselliseen työskentelyyn, tavoitteiden saavuttamiseen ja hyvään jokapäiväiseen toimintaan. Säännöllisten henkilöstön työhyvinvointiin liittyvien tutkimusten perusteella toimintaa kehitetään edelleen.

Lue lisää TVO-konsernissa työskentelystä Sosiaalinen vastuu- ja Ura-sivuilta!