Rakenne ja tekniset tiedot

OL1 ja OL2 voidaan jakaa kolmeen eri rakennuskokonaisuuteen: reaktorirakennukseen, turbiinirakennukseen sekä tuki- ja apurakennuksiin.

Kummankin laitosyksikön korkein rakennus on reaktorirakennus, jonka sisällä on reaktorin suojarakennus. Reaktori on suojarakennuksen sisällä. Reaktorirakennuksen yläosassa on reaktorihalli, jossa ovat reaktoriallas, polttoainealtaat, reaktorin sisäosien säilytysaltaat, polttoaineen vaihtoon tarvittava polttoaineen siirtokone sekä hallinosturi.

Turbiinirakennuksessa ovat korkea- ja matalapaineturbiinit, generaattori, magnetointikone ja lauhduttimet. Korkeapaineturbiineja on yksi ja matalapaineturbiineja neljä.

Tuki- ja apurakennuksiin lukeutuvat muun muassa jäterakennus ja aktiivikorjaamo.

Laitosyksiköt

 • A Reaktorin suojarakennus
 • B Reaktorirakennus
 • D Turbiinirakennus
 • E Valvomorakennus
 • F Jäterakennus
 • H Apurakennukset
 • N Aktiivikorjaamo-/laboratoriorakennus (vain OL1)
 • P Sisäänkulku-/toimistorakennus
 • T Merivesilaitos
 • X Kytkinlaitos
 • Z Päämuuntaja
 • Z1 Käynnistysmuuntajat


Tekniset tiedot

Sähköteho, netto890 MW
Reaktorin lämpöteho2500 MW
Kokonaishyötysuhderunsaat 35 %
Reaktorin toimintapaine70 bar
Polttoainenippujen määrä 500 kpl
Polttoaine uraanidioksidi UO2
Polttoaineen kulutus noin 20 t vuodessa
Tuorehöyryn lämpötila286 °C
Vuotuinen sähköntuotanto noin 7 TWh
Säätösauvojen määrä121 kpl
Merivesivirtaus 38 m3/s
Turbiinin kierrosluku 3000 rpm
Turbiinien lukumäärä 1 KP + 4 MP