Rakenne ja tekniset tiedot

OL1 ja OL2 voidaan jakaa kolmeen eri rakennuskokonaisuuteen: reaktorirakennukseen, turbiinirakennukseen sekä tuki- ja apurakennuksiin.