Loppusijoituksen vastuut

Suomessa kukin ydinsähkön tuottaja on lain mukaan vastuussa ydinjätehuollostaan.