Ydinvoima ja ilmastonmuutos

Ydinvoimalla on vähäpäästöisenä sähköntuotantomuotona merkittävä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Ydinvoima toimii vakaana perusvoimana, joka tukee tasaista sähköntuotantoa vaihtelevan vesi-, tuuli- ja aurinkosähkön tuotannon rinnalla.

Suomen hallitusohjelman (2019) tavoitteena on, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Ydinvoimalla on vähäpäästöisenä sähköntuotantomuotona merkittävä rooli tämän tavoitteen saavuttamisessa. Korvatessaan kivihiilellä tehtyä sähköä Olkiluodossa tuotettu ydinvoima aiheuttaa noin 12 miljoonan tonnin vuotuisen päästövähennyksen – määrä vastaa liikenteen kasvihuonepäästöjä Suomessa. OL3-laitosyksikön käynnistymisen myötä tämä määrä nousee noin 23 miljoonaan tonniin.

74 prosenttia kasvihuonepäästöistä syntyy energiantuotannosta, -kulutuksesta ja liikenteestä. 22 prosenttia päästöistä syntyy energiateollisuudesta. Energiateollisuudessa tehtävät päästövähennykset vaikuttavat merkittävästi Suomen kokonaispäästöihin.

Kuva4.PNGTuotantomuotojen elinkaarien CO₂-päästöt

Alla olevassa kuvituksessa esitetään eri sähköntuotantomuotojen elinkaarien CO₂-päästöt 1 kWh energiaa tuottaessa. Ydinvoiman päästöt lukeutuvat kaikista teknologioista matalimpiin.

Kuva7.PNG

Lähde: Nuclear for climate


Ydinvoima Euroopassa

Eurooppa-neuvosto päätti joulukuussa 2020 kiristää EU:n ilmastotavoitetta. Uusi sitova tavoite on leikata kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55 prosentilla (verrattuna vuoden 1990 tasoon) vuoteen 2030 mennessä, jotta hiilineutraali EU 2050 tavoite saavutetaan. Samalla Eurooppa-neuvosto tunnusti jäsenmaiden oikeuden päättää omasta energiapaletistaan sekä oikeuden valita itselleen sopivimmat teknologiat.

Euroopan ydinenergialla vältetään 700 miljoonaa tonnia CO₂ vuodessa, joka muutoin saattaisi päästä ilmakehään.