Säteilylajit

Alfa- ja beetasäteily ovat hiukkassäteilyä. Gammasäteily on sähkömagneettista aaltoliikettä.