Viranomaisvalvonta

Säteilyturvakeskus suorittaa käytössä olevien ydinlaitosten turvallisuuden valvontaa.