Viranomaisvalvonta

Säteilyturvakeskus suorittaa käytössä olevien ydinlaitosten turvallisuuden valvontaa.

Valvonta tehdään viranomaistarkastuksilla:

  • määräajoin toistettavat tarkastukset, jotka STUK on määritellyt ja kirjannut laitoskohtaiseen käytön tarkastusohjelmaan
  • YVL-ohjeiden edellyttämät tarkastukset, jotka luvanhaltija on velvollinen pyytämään laitoksella tehtävien toimenpiteiden yhteydessä tai jotka STUK tekee harkintansa perusteella
  • paikallistarkastajien suorittama valvonta ydinvoimalaitoksissa
  • turvallisuuden arviointi käyttökokemusten ja turvallisuustutkimusten sekä muun käyttöluvan myöntämisen jälkeen saadun tiedon pohjalta.

Erityiskohteena käyttökokemusten valvonnassa on sellaisten laitostapahtumien seuranta, jotka on raportoitu viranomaiselle käyttötapahtumaraportilla, jollainen raportointisääntöjen mukaan vaaditaan tehtäväksi normaalista poikkeavista käyttötilanteista. Säteilyturvakeskus raportoi harkitsemassaan laajuudessa erityistapauksista kansainväliselle atomienergiajärjestölle (IAEA) ja OECD-maiden ydinenergiajärjestölle (NEA) ns. IRS-järjestelmään (Independent Reporting System). Tapauksesta riippuen STUK määrittelee tapahtuman vakavuusluokan kansainvälisellä ydinlaitostapahtumien luokitusasteikolla, INES-asteikolla.