Turvallinen toiminta

Olkiluodon ydinvoimalaitoksen turvallinen käyttö perustuu korkeatasoiseen laitostekniikkaan, jatkuvan parantamisen periaatteeseen, ydinalan ammattilaisuuteen eli osaavaan ja vastuuntuntoiseen henkilöstöön sekä riippumattomaan sisäiseen ja ulkopuoliseen valvontaan. Turvallisen toiminnan varmistamiseksi TVO:ssa arvioidaan systemaattisesti turvallisuuden tasoa.

TVO arvioi kokonaisturvallisuuden tilaa säännöllisesti tuotannon, ydinturvallisuuden, turvallisuuden ja eliniän hallinnan sekä johtamisen, organisaation ja henkilöstön näkökulmasta.

TVO arvioi ja kehittää laitosyksiköiden toimintaa säännöllisesti kansainvälisesti käytössä olevien turvallisuusindikaattorien (kollektiivinen säteilyannos, suunnittelematon energiaepäkäytettävyys ja suunnittelemattomat automaattiset pikasulut) avulla.

Ydinturvallisuuden perusperiaate on, että radioaktiiviset aineet eivät saa päästä ympäristöön. Päästöjen estämiseksi laitosten turvallisuus varmistetaan moninkertaisesti erilaisin turvallisuusjärjestelmin. Ydinturvallisuutta kehitetään analysoimalla riskejä ja varautumalla niihin. Ydinturvallisuuden perustana ovat aina lopulta fysiikan pätevät ja muuttumattomat lait.

TVO:n henkilöstö on sitoutunut korkeatasoiseen turvallisuuskulttuuriin eli ydinalan ammattilaisuuteen. Ydinalan ammattilaisen työkaluja ovat PATA-periaate ja Human Performance - eli HU-menetelmät. PATA-periaatteen mukaisesti töitä tehtäessä pitää aina ensin Pysähtyä, Ajatella ja Toimia vasta sitten. Lopuksi Arvioidaan sujuivatko työt odotusten mukaisesti.

HU-menetelmien tavoitteena on varmistaa ydinlaitosten turvallinen ja häiriötön käyttö, vakaa sähköntuotanto sekä turvallinen töiden tekeminen ehkäisemällä inhimillisiä virheitä eri työkaluin.

Yhtiö kannustaa työntekijöitään raportoimaan puutteista ja haluaa ylläpitää matalaa raportointikynnystä.