Säteily

Säteily on luonnollinen osa ihmisen elinympäristöä. Säteilyä ovat esimerkiksi valo, lämpösäteily, radioaallot, röntgensäteily ja radioaktiivisten aineiden lähettämä säteily.

Radioaktiivisia aineita on kaikkialla, ja on ollut maailmankaikkeuden alusta alkaen. Ihmisen toiminnoista syntyneet radioaktiiviset aineet eivät näin ollen ole mikään uusi ilmiö maailmassa. Luonnosta löytyy muun muassa uraanin, toriumin ja kaliumin radioaktiivisia isotooppeja.

Säteilyn synty

Jos atomin ytimessä on liian paljon tai liian vähän neutroneja, on atomin ydin ns. virittyneessä tilassa. Aineet, joissa on virittyneitä ytimiä, ovat radioaktiivisia. Ytimen viritys purkautuu itsestään ennemmin tai myöhemmin, jolloin ytimestä irtoaa jokin hiukkanen ja energiaa. Tällöin aineen sanotaan säteilevän.

Ionisoivaksi säteilyksi kutsutaan säteilyä, jolla on riittävästi energiaa irrottamaan säteilyn kohteeksi joutuvan aineen atomeista elektroneja tai rikkomaan aineen molekyylejä. Radioaktiiviset aineet lähettävät ionisoivaa säteilyä. Samalla tavoin muun muassa röntgenlaitteet tuottavat ionisoivaa säteilyä.

Ionisoimaton säteily on sähkömagneettista aaltoliikettä, ja sitä hyödynnetään esimerkiksi matkapuhelimissa ja mikroaaltouuneissa. Myös auringon säteily on ionisoimatonta säteilyä.

Lisätietoa säteilyyn liittyvistä asioista STUKin sivuilta