Säteily

Säteily on luonnollinen osa ihmisen elinympäristöä. Säteilyä ovat esimerkiksi valo, lämpösäteily, radioaallot, röntgensäteily ja radioaktiivisten aineiden lähettämä säteily.