Talous ja rahoitus

TVO:n tärkeimmät taloudelliset tavoitteet vuonna 2022 koostuivat tavoitteen mukaisesta tuotantokustannuksesta ja suunnitelman mukaisesta sähkön toimitusmäärästä. Olennaisimpia taloudellisen vastuun tunnuslukuja on käsitelty tilinpäätöksessä 2022.

TVO toimii omakustannusperiaatteella ja tuottaa sähköä omistajilleen omakustannushintaan. Omistajat vastaavat kaikista TVO:n toiminnan kustannuksista ja saavat vastineeksi sähköä omistusosuuksiensa suhteessa. Sähkön he käyttävät itse tai myyvät edelleen. Omakustannusperiaate antaa erikokoisille energiayhtiöille ja sähkönkäyttäjille mahdollisuuden osallistua ydinvoiman kaltaisiin suurinvestointeihin ja hyötyä suurtuotannon eduista. TVO:ta omistaa myös 131 kuntaa, joten käyttökustannuksiltaan vakaan ja ennustettavan omakustanteisen sähkön hyödyt leviävät eri puolille Suomea. Omakustannusperiaatteesta johtuen perinteiset tunnusluvut eivät sovellu käytettäväksi TVO:hon, sillä ne on laadittu käytettäviksi tulosta tekevien yhtiöiden vertailuun. TVO:lle ja omistajille tärkeitä tunnuslukuja ovat tuotetun sähkön määrä sekä käyttökertoimet, joilla laitosyksiköt ovat toimineet.


Tasaista tuotantoa ja modernisointeja

TVO:n Olkiluodon ydinvoimalaitoksen tuotantovuosi 2022 oli kokonaisuudessaan hyvä. Olkiluoto 1 (OL1) tuotti sähköä 6,90 TWh (miljardia kilowattituntia). Olkiluoto 2:n (OL2) tuotantotulos oli 7,5 TWh. Olkiluoto 3:n (OL3) koekäytön aikainen tuotantotulos oli 1,9 TWh. OL1 & OL2 voimalaitosten sähköntuotanto vuonna 2022 oli 14,4 TWh. Laitosyksiköiden (OL1 & OL2) yhteinen käyttökerroin oli 93,0 prosenttia. Olkiluoto 3 -laitosyksikön koekäytön aikainen käyttökerroin oli 16,9 prosenttia.


TVO tekee investointeja ydinvoimalaitoksen käytettävyyden, tuottavuuden ja turvallisuuden parantamiseksi. TVO:n investoinnit olivat vuonna 2022 yhteensä 339,0 miljoonaa euroa.


Rahoitus suunnitelmien mukaista

TVO:n rahoitustilanne on kehittynyt suunnitelmien mukaisesti yhtiön hyödyntäessä monipuolisesti eri rahoituslähteitä. Kansainvälisten pääomamarkkinoiden lisäksi yhtiö hankkii pitkäaikaista rahoitusta pankeilta ja muilta finanssi-instituutioilta. Pääomamarkkinarahoituksen kannalta luottoluokituksilla on tärkeä rooli.

Rahoituksella varmistetaan TVO:n maksuvalmius kaikissa olosuhteissa. TVO:n perusperiaatteena on hakea investointien rahoituksesta noin kolme neljäsosaa rahoitusmarkkinoilta ja noin neljännes omistajilta. TVO:lla pyritään pitkäaikaisiin rahoitusjärjestelyihin, ja rahoitus järjestetään yhtiölle, ei erillisille hankkeille.

TVO tekee suuria investointeja ja niiden rahoitusjärjestelyt edellyttävät vahvaa luottamusta. Suurten projektien ollessa käynnissä sijoittajien luottamus on tärkeää. OL1:n ja OL2:n sähköntuotanto on sijoittajien näkökulmasta hyvin arvokasta, sillä laitosyksiköt ovat tuottaneet sähköä yli 40 vuotta suurilla käyttökertoimilla, ja alkuperäiset investoinnit on jo pääosin kuoletettu.

TVO:n omistajien, pankkien ja sijoittajien luottamus TVO:n toimintaan on vahvaa. Sitä kuvastavat muun muassa merkittävät pankkirahoituksen uudelleenjärjestelyt ja uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseen lasku.


Lue lisää rahoituksesta TVO:n sijoittajasivuilta.