Säteilylähteet

Jokainen ihminen joutuu jatkuvasti alttiiksi ionisoivalle säteilylle. Merkittävimpiä säteilylähteitä ovat maa- ja kallioperästä tuleva säteily, avaruudesta tuleva säteily sekä ravinnossa olevien luonnon radioaktiivisten aineiden säteily. Myös ihmisen oma keho sisältää luonnossa olevia radioaktiivisia alkuaineita.

Ihmiseen radioaktiivisia aineita kulkeutuu ruoan, juomaveden ja hengitysilman mukana. Kehoon kulkeutuu myös kallioperässämme esiintyvää luonnon uraania ja toriumia sekä niiden hajoamistuotteita. Tunnetuin ja suomalaisten säteilyaltistuksen kannalta tärkein hajoamistuote on uraanin hajoamissarjaan kuuluva radon.

Säteilyannokset

Säteilyannos kuvaa säteilyn aiheuttamaa terveyshaittaa. Säteilyn aiheuttamia terveyshaittoja on kahdenlaisia, suoria ja satunnaisia. Esimerkki satunnaisesta säteilyhaitasta on syöpä.

Mistä suomalaisen keskimääräinen säteilyannos tarkalleen koostuu?

Suomalaisen keskimääräinen säteilyannos on noin 5,9 millisievertiä (mSv) vuodessa. Valtaosa tästä annoksesta aiheutuu sisäilman radonista. Lisäksi luonnon taustasäteilystä aiheutuu keskimäärin 18 % ja säteilyn käytöstä terveydenhuollossa noin 12 % vuosittain.

Luuston kalium-40-isotooppi aiheuttaa kehossa keskimäärin noin 0,2 mSv säteilyannoksen. Vuonna 1986 tapahtuneen Tshernobylin ydinvoimalaitosonnettomuuden seurauksena radioaktiivisia aineita levisi myös Suomeen. Tshernobyl-laskeumasta aiheutuva keskimääräinen annos on alle prosentti suomalaisen vuosittain saamasta annoksesta.

Ohessa esimerkkejä säteilyannoksista:Ydinvoimalaitoksen päästöistä aiheutuva säteilyannos voidaan määrittää laskennallisesti, ja se on noin 0,0002 mSv vuodessa. Ydinvoimalaitoksen käytöstä aiheutuvan säteilyannoksen ylärajaksi on Suomessa asetettu 0,1 mSv. Tämä sama annosraja koskee myös käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta.

  • 0,01 millisievertiä (mSv): Hammasröntgenkuvauksesta potilaalle aiheutuva annos
  • 0,1 mSv: Keuhkojen röntgenkuvauksesta potilaalle aiheutuva annos
  • 2 mSv: Annos, jonka lentokoneessa työskentelevä saa kosmisesta säteilystä vuodessa
  • 5,9 mSv: Suomalaiselle säteilystä (sisäilman radon, röntgentutkimukset jne.) aiheutuva keskimääräinen annos vuodessa
  • 20 mSv: Tietokonetomografiakuvaus
  • 20 mSv: Säteilytyöntekijälle suurin sallittu annos vuoden aikana
  • 6000 mSv: Annos, joka vuorokauden aikana saatuna saattaa johtaa henkilön kuolemaan.