Säteilylähteet

Jokainen ihminen joutuu jatkuvasti alttiiksi ionisoivalle säteilylle. Merkittävimpiä säteilylähteitä ovat maa- ja kallioperästä tuleva säteily, avaruudesta tuleva säteily sekä ravinnossa olevien luonnon radioaktiivisten aineiden säteily. Myös ihmisen oma keho sisältää luonnossa olevia radioaktiivisia alkuaineita.