Turvallisuusominaisuudet

Ydinvoimaloissa noudatetaan sekä syvyyssuuntaisia turvallisuusperiaatteita että moninkertaisia vapautumisesteitä. Useat erilaiset sekä rinnakkaiset turvallisuusjärjestelmät vähentävät onnettomuuden mahdollisuutta.

OL1- ja OL2 – laitosyksiköillä on käytössään nelinkertaiset turvajärjestelmät. Yhden vikaantuessa vuoroon muut vastaavat pystyvät silti suorittamaan järjestelmiltä vaaditut turvallisuustoiminnot. Näin käyttäjän virheet tai useatkaan laiteviat eivät pääse aikaansaamaan vakavaa onnettomuutta. Näiden lisäksi turvallisuusjärjestelmät on toteutettu syvyyspuolustusajattelun mukaisesti siten, että aktiivisten laitteiden yhtäaikaisetkaan viat eivät aiheuta sietämättömiä seurauksia.

TVO on tehnyt Olkiluodossa turvallisuutta parantavia muutostöitä koko voimalaitoksen toiminnan ajan, ja tulevaisuudessa edelleen suunnitellaan ja toteutetaan turvallisuusparannuksia.

rinnakkaisjarjestelmat.png

Suureiden hallinta

OL1- ja OL2-laitosyksiköiden käyttö perustuu kolmen suureen hallintaan kaikissa tilanteissa. Nämä toisistaan riippuvat suureet ovat teho, paine ja veden pinta primääripiirissä. Jokaiselle näistä suureista on määritelty raja-arvot, joiden ylittyminen johtaa välittömästi suojaustoimintoihin ja laitoksen automaattiseen ajoon turvalliseen tilaan.

Suojausjärjestelmät

Turvallisuusajattelun lähtökohtana on, että käyttäjän virheet tai useatkaan laiteviat eivät yksinään voi aiheuttaa vakavaa onnettomuutta. Tärkeimpiä turvallisuustoimintoja sisältävien järjestelmien on pystyttävä toimimaan, vaikka mikä tahansa järjestelmän yksittäinen laite vikaantuisi ja samanaikaisesti mikä tahansa turvallisuustoimintoon vaikuttava laite olisi poissa käytöstä huollon tai korjauksen vuoksi.

Laitosyksikön suojausjärjestelmien tehtävänä on täydentää laitoksen turvallisuusominaisuuksia ja pysäyttää tehontuotto sellaisessa tilanteessa, jossa pelkät luontaiset ominaisuudet eivät riitä suojaamaan laitosta. Tällaisia suojausjärjestelmiä ovat esimerkiksi pikasulkujärjestelmät. Nämä järjestelmät ohjaavat tarvittaessa säätösauvat reaktorisydämeen 3-4 sekunnissa ja sammuttavat reaktorin.

Lue lisää ydinturvallisuusasioista usein kysytyistä kysymyksistä

Hätäjäähdytyksen varmistaminen

Olkiluodon ydinvoimalaitoksen hätäjäähdytysjärjestelmien sähkönsaanti on varmistettu monin tavoin:

  • Normaalissa käyttötilanteessa sähkönsyöttö saadaan laitosyksikön omalta päägeneraattorilta.
  • Jos laitosyksikön päägeneraattori ei ole käytettävissä, sähköä saadaan valtakunnan 400 kV tai 110 kV -verkoista. Lisäksi erityisjärjestelyin on mahdollista saada sähköä suoraan Harjavallan vesivoimalaitokselta tai Paneliankosken Voiman 20 kV –verkon kautta.
  • Molemmilla laitosyksiköillä on neljä dieselgeneraattoria, jotka käynnistyvät automaattisesti sähkönmenetystilanteessa. Dieselgeneraattoreilta on mahdollisuus syöttää OL1- ja OL2-laitosyksiköiden välisen yhteyden kautta sähköä myös toiselle laitosyksikölle. Lisäksi mikä tahansa Olkiluodon voimalaitoksista voi ns. saarikäyttötilanteessa siirtää tuottamaansa energiaa muille laitosyksiköille 400 kV – verkon kautta.
  • Olkiluodossa olevalta varavoimalaitokselta (kaasuturbiinilaitos) voidaan syöttää sähköä molemmille laitosyksiköille joko maakaapeliyhteyksien tai 110 kV -sähköaseman kautta.
  • Turvallisuusjärjestelmien mittaus- ja ohjauspiireiltä edellytetään katkeamatonta toimintaa ja siksi niiden sähkönsyöttö on varmistettu akustoilla.

OL1- ja OL2-laitosyksiköiden erilaisilla ehkäisevillä toimenpiteillä varaudutaan laitoshäiriöihin. Mahdollisia onnettomuustilanteita varten ovat olemassa kattavat ja moninkertaiset suojaus- ja valvontajärjestelmät sekä valmiit toimintamallit. Seurausten lieventämistoimenpiteillä radioaktiiviset aineet eristetään ympäristöstä ja estetään näin pysyvien haittojen syntyminen poikkeuksellisissa ja epätodennäköisissä onnettomuustilanteissa.

TVO:n toimintaa ja turvallisuutta parannetaan jatkuvasti keräämällä tietoja tapahtuneista häiriöistä ja vioista. Tapaukset analysoidaan, niiden perussyyt selvitetään ja niiden perusteella tehdään tarpeellisiksi katsotut muutokset laitteisiin ja käyttörutiineihin. Myös pienet ns. läheltä piti -tapaukset huomioidaan. Vastaavalla tavalla analysoidaan ja arvioidaan myös maailman muiden ydinvoimalaitoksien käyttötapahtumia, joista tiedot saadaan kansainvälisten raportointijärjestelmien (mm. WANO, IAEA) kautta.