Erityistilanteet

TVO:ssa käsitellään kaikki Olkiluodon ydinlaitoksella tapahtuvat käyttötapahtumat ja seurataan myös maailmanlaajuisesti muiden ydinlaitosten tapahtumia. Toimintaa kehitetään jatkuvasti niistä tehtyjen havaintojen perusteella.

Ydinlaitoksella sattuvien tapahtuminen vakavuusaste luokitellaan kansainvälisen INES-luokituksen mukaisesti. INES-asteikolla on seitsemän eri vakavuusluokkaa, joista luokat 4–7 luokitellaan onnettomuudeksi, luokat 1–3 turvallisuutta heikentäneeksi tapaukseksi ja luokka 0 poikkeukselliseksi tapahtumaksi, jolla ei ole turvallisuusmerkitystä.

TVO selvittää ja tutkii kaikki ydinturvallisuuteen mahdollisesti vaikuttaneet tapahtumat ja määrittää niiden syille korjaavat toimenpiteet. TVO julkaisee kaikista merkittävistä ja julkista mielenkiintoa sisältävistä tapahtumista uutisen TVO:n www-sivujen Ajankohtaista-sivulla. Ydinturvallisuuteen vaikuttavista tapahtumista julkaistaan myös kooste aina TVO-konsernin vastuullisuusraportissa.

Mahdollisista erityistilanteista ja käyttöhäiriöistä yhtiö toimittaa erilliset tapauskohtaiset raportit tarvittaessa myös Säteilyturvakeskukselle, STUKille.