Käytetty ydinpolttoaine

Käytetty ydinpolttoaine on radioaktiivista. Polttoaine eristetään elollisesta luonnosta niin pitkäksi aikaa, että sen radioaktiivisuus on vähentynyt haitattomalle tasolle. Tätä eristämistä kutsutaan loppusijoitukseksi.

Loppusijoituksessa käytetty polttoaine suljetaan kuparista ja valuraudasta valmistettuihin loppusijoituskapseleihin. Kapselit sijoitetaan loppusijoitustunneleihin porattuihin reikiin yli 400 metrin syvyyteen. Lopuksi tunnelisto täytetään ja suljetaan.

Loppusijoitus toteutetaan moniesteperiaatteen mukaisesti. Suojakapseli, tunneliston täyteaineet ja peruskallio rajoittavat ja hidastavat radioaktiivisten aineiden vapautumista kapselissa olevasta polttoaineesta. Seuraukset ihmiselle tai ympäristölle jäisivät merkityksettömiksi, vaikka joidenkin suojakapseleiden eristyskyky menetettäisiin.

Suomessa kukin ydinsähkön tuottaja vastaa kaikilta osin ydinjätehuollostaan. Teollisuuden Voima Oyj ja Fortum Power and Heat Oy ovat perustaneet Posiva Oy:n huolehtimaan Suomessa tuottamansa ydinjätteen loppusijoituksen tutkimisesta ja teknisestä toteuttamisesta syvälle Olkiluodon kallioperään.

Reaktorista loppusijoitukseen

  • Käytettyjä polttoainenippuja jäähdytetään ydinvoimalaitosyksikön reaktorihallin vesialtaissa muutaman vuoden ajan.
  • Neljän vuoden kuluttua polttoaineniput siirretään voimalaitosalueella sijaitsevan välivaraston vesialtaisiin. Käytettyä polttoainetta jäähdytetään välivarastossa useita vuosikymmeniä, ennen kuin se voidaan loppusijoittaa.
  • Välivarastoinnin jälkeen käytetyt polttoaineniput suljetaan tiiviisiin suojakapseleihin Olkiluotoon rakennettavassa kapselointilaitoksessa.
  • Kapselit loppusijoitetaan 400-450 metrin syvyyteen Olkiluodon kallioperään.