Käytetty ydinpolttoaine

Käytetty ydinpolttoaine on radioaktiivista. Polttoaine eristetään elollisesta luonnosta niin pitkäksi aikaa, että sen radioaktiivisuus on vähentynyt haitattomalle tasolle. Tätä eristämistä kutsutaan loppusijoitukseksi.