Vuosihuollot tulevina vuosina

2025

OL1 27.4.-4.5.2025 (7 vrk)
OL2 11.5.-30.6.2025 (50 vrk)
OL3 1.3.-7.4.2025 (37 vrk)

2026

OL1 15.3.-4.5.2026 (50 vrk)
OL2 1.3.-8.3.2026 (7 vrk)
OL3 9.5.-8.6.2026 (30 vrk)

2027

OL1 11.4.-18.4.2027 (7 vrk)
OL2 25.4.-11.5.2027 (16 vrk)
OL3 18.9.-30.10.2027 (42 vrk)

Vuosihuollot ja modernisoinnit

Olkiluodon laitosyksiköitä huolletaan vuosittain sekä kehitetään järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti läpi niiden käyttöiän. Modernisoimme laitosyksiköitämme systemaattisesti. Viimeisintä teknologiaa edustavia käytettävyyttä, tuottavuutta ja turvallisuutta parantavia ratkaisuja otamme käyttöön koko toiminnan ajan. Olemme investoineet vuosittain kymmeniä miljoonia euroja laitosyksiköiden huolto- ja modernisointitoimenpiteisiin.

Vuosihuollot ovat välttämättömiä polttoaineen vaihdon ja tiettyjen huolto- ja kunnossapitotöiden takia. Samalla huollot ovat keskeisessä osassa laitosyksiköittemme pitkäaikaista elinkaarenhallintaa.

Olkiluodon ydinvoimalaitoksen jatkuva hyvä kunto varmistetaan vuosihuolloilla. Käytännössä olemme toteuttaneet niitä vuorovuosina vuorottelevilla lyhyemmillä polttoaineenvaihtoseisokeilla ja pidemmillä huoltoseisokeilla, joihin sisältyy myös polttoaineen vaihtoa.

Vuosihuollot suunnitellaan jo vuosia etukäteen. Olkiluodon voimalaitosten huoltoajat on aikataulutettu vuoteen 2027 asti. Vuosihuoltotoiminnan tavoitteena on varmistaa laitosyksiköiden jatkuva häiriötön sähköntuotanto. Huoltojen ajankohtaan vaikuttavat muun muassa työvoiman saatavuus ja 12 kuukauden polttoainesykli. Kerrallaan huollossa on vain yksi laitosyksikkö. Perinteisesti Olkiluoto 1:n ja Olkiluoto 2:n vuosihuollot on toteutettu peräkkäin keväällä korvaussähkön ollessa edullisinta.

Vuosihuollot kaikilla kolmella laitosyksiköllä

Olkiluoto 3:n täyden tehon tuotanto alkoi maaliskuussa 2023 ja ensimmäisen huoltoseisokin on määrä alkaa 2. maaliskuuta 2024. Sen kesto on tänä vuonna 37 vuorokautta.

Olkiluoto 3:lle toteutamme huollot ensimmäisinä toimintavuosina vuosittain, mutta myöhemmin laitosyksikköä voidaan ajaa myös hieman pidemmillä käyttöjaksoilla. Olkiluoto 1:llä ja Olkiluoto 2:lla vuosihuollot toteutetaan vuoden välein.

Jokavuotiseen vuosihuoltoon kuuluu uraanipolttoaineenvaihto, tarpeelliset vikakorjaukset ja huollot sekä mahdolliset muutostyöt. Lisäksi teemme laitosyksikön seuraavan vuoden huoltoseisokin mahdollisia valmistelutöitä.

Yhteensä erilaisia töitä on OL3:n huoltoon suunniteltu noin 1 900 pitäen sisällään noin 6 500 työvaihetta. OL2:n vuosihuoltoon on perustettu noin 550 työtä, joissa on yhteensä 1 200 työvaihetta. OL1:lle puolestaan on suunniteltu noin 1 200 työtä ja noin 3 200 työvaihetta.

Usein kysyttyä tulevista vuosihuolloista

Miksi laitosten vuosihuollot ovat niin tärkeitä?
Jokaisen vuosihuollon aikana vaihdetaan osa, noin neljännes, polttoaineesta. Ydinvoimalaitoksella merkittävä osa laitteiden huolto- ja korjaustöistä voidaan tehdä laitoksen käynnin aikana, mutta osa laitteista voidaan huoltaa vain laitoksen seisokkien aikana. Vuosihuoltojen aikana tehdään myös isommat modernisoinnit.

Kuinka suuri porukka vuosihuoltoihin osallistuu keväällä 2024? Kuinka paljon TVO:n ulkopuolista työvoimaa vuosihuoltoihin tarvitaan?
Tänä vuonna TVO:n oman henkilöstön lisäksi vuosihuoltoihin osallistuu noin 1400 alihankkijoiden työntekijää.

Kuinka iso osa työntekijöistä tulee ulkomailta?
Ulkomailta OL1:n ja OL2:n vuosihuoltoihin tulee noin 150 erityisosaajaa. OL3:n osalta ulkomailta saapuu noin 550 erityisosaajaa.

Mitkä asiat määräävät vuosihuoltojen ajoituksen?
Vuosihuollot suunnitellaan useiksi vuosiksi eteenpäin. Esimerkiksi vuoden 2024 tammikuussa, ilmoitettiin sähkömarkkinoille (Nord Pool) vuoden 2027 vuosihuoltojen ajankohdat.

Olkiluodon ydinvoimalaitosten huoltoseisokit ajoitetaan talvikauden ulkopuolelle, niin että vain yksi yksikkö on kerrallaan poissa tuotannosta. Samoista alihankkijoista koostuva osaajajoukko voi osallistua peräkkäisiin vuosihuoltoihin. Ajankohtaan vaikuttaa myös tarve vaihtaa osa uraanipolttoaineesta sekä välttämättömät määrävälein tehtävät huoltotyöt.

Miksi OL3:n vuosihuolto aloitetaan jo maaliskuussa? Eikö olisi järkevämpää ajoittaa se kesään?
Vuosihuolto tehdään maaliskuussa, koska silloin OL3 on ollut tuotannossa yhden vuoden. Polttoainesuunnitelma on tehty yhden vuoden käyttöajalle. Lisäksi osa OL3:n ensimmäiseen vuosihuoltoon ajoitetuista määräaikaisista huoltotoimenpiteistä ovat sellaisia, ettei niitä voi siirtää myöhemmäksi.

Miksi OL3:n vuosihuollon kesto on niin paljon pidempi kuin OL1- ja OL2-laitosyksiköillä?
Olkiluoto 3:n vuosihuolto tehdään nyt ensimmäistä kertaa. OL3 on Euroopan suurin ydinvoimalaitosyksikkö, joten huollettavien laitteiden ja komponenttien määrä on suuri.

OL3:n tämän vuotiseen huoltoon on töitä kirjattu noin 1 900 ja työvaiheita lähes 6 000. Esimerkiksi OL2:n tulevan vuoden työlistassa on töitä alle tuhat.


Vuosihuollot 2024


OL3 - Huoltoseisokki

2. maaliskuuta - 8. huhtikuuta (kesto 37 vrk)

Tärkeimmät työt:

 • Polttoaineen vaihto ja visuaalinen tarkastus
 • Sähködivisioonan 3 kojeistohuollot
 • Suojausjärjestelmän ennakkohuoltotyöt
 • Automaatiojärjestelmien ohjelmistopäivitykset
 • Höyrystinten sekundääripuolen tuubien pesu ja tarkastukset
 • Paineistimen varoventtiilien huollot
 • Suojarakennuksen eristysventtiilien tiiveyskokeet

OL2: Polttoaineenvaihtoseisokki

28. huhtikuuta - 9. toukokuuta (kesto 11 vrk)

Tärkeimmät työt:

 • Polttoaineen vaihto
 • Generaattorin roottorin vaihto
 • Höyrynerottimen mittaus
 • Eristysventtiilien tiiveyskokeet
 • Alijännite kriteerin (83 %) lisääminen dieselkiskon vaihtokytkentäautomatiikkaan
 • Sähköjärjestelmien määräaikaistarkastukset ja katkaisijahuollot
 • Automaatiojärjestelmien vuosittaiset huollot ja kokeet

OL1: Huoltoseisokki

12. toukokuuta - 28. toukokuuta (kesto 16 vrk)

Tärkeimmät työt:

 • Polttoaineen vaihto
 • Eristysventtiilien tiiveyskokeet
 • Höyrynerottimen mittaus
 • Säätösauvatoimilaitteiden vaihtot (20 kpl)
 • Päämuuntajan ja generaattorikatkaisijan huolto
 • Syöttövesi- ja lauhdepumppujen huollot
 • Reaktoriautomaation uusinta -projekti
 • Pääkiertopumppujen (2 kpl) huollot
 • Suojarakennuksen sähköläpivientien uusinta (3 kpl)