Vuosihuollot tulevina vuosina

2025

OL1 4.5.-11.5.2025 (8 vrk)
OL2 18.5.-5.6.2025 (18 vrk)
OL3 1.3.-7.4.2025 (37 vrk)

2026

OL1 15.3.-4.5.2026 (50 vrk)
OL2 1.3.-8.3.2026 (7 vrk)
OL3 9.5.-8.6.2026 (30 vrk)

2027

OL1 4.4.-11.4.2027 (7 vrk)
OL2 18.4.-7.6.2027 (50 vrk)
OL3 18.9.-30.10.2027 (42 vrk)

Vuosihuollot ja modernisoinnit

Olkiluodon laitosyksiköitä huolletaan vuosittain sekä kehitetään järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti läpi niiden käyttöiän. Modernisoimme laitosyksiköitämme systemaattisesti. Viimeisintä teknologiaa edustavia käytettävyyttä, tuottavuutta ja turvallisuutta parantavia ratkaisuja otamme käyttöön koko toiminnan ajan. Olemme investoineet vuosittain kymmeniä miljoonia euroja laitosyksiköiden huolto- ja modernisointitoimenpiteisiin.

Vuosihuollot ovat välttämättömiä polttoaineen vaihdon ja tiettyjen huolto- ja kunnossapitotöiden takia. Samalla huollot ovat keskeisessä osassa laitosyksiköittemme pitkäaikaista elinkaarenhallintaa.

Olkiluodon ydinvoimalaitoksen jatkuva hyvä kunto varmistetaan vuosihuolloilla. Käytännössä olemme toteuttaneet niitä vuorovuosina vuorottelevilla lyhyemmillä polttoaineenvaihtoseisokeilla ja pidemmillä huoltoseisokeilla, joihin sisältyy myös polttoaineen vaihtoa.

Vuosihuollot suunnitellaan jo vuosia etukäteen. Olkiluodon voimalaitosten huoltoajat on aikataulutettu vuoteen 2027 asti. Vuosihuoltotoiminnan tavoitteena on varmistaa laitosyksiköiden jatkuva häiriötön sähköntuotanto. Huoltojen ajankohtaan vaikuttavat muun muassa työvoiman saatavuus ja 12 kuukauden polttoainesykli. Kerrallaan huollossa on vain yksi laitosyksikkö. Perinteisesti Olkiluoto 1:n ja Olkiluoto 2:n vuosihuollot on toteutettu peräkkäin keväällä korvaussähkön ollessa edullisinta.

Vuosihuollot kaikilla kolmella laitosyksiköllä

Olkiluoto 3:n täyden tehon tuotanto alkoi maaliskuussa 2023 ja ensimmäisen huoltoseisokki käynnistyi lauantaina 2. maaliskuuta 2024. Sen kesto on tänä vuonna noin 74 vuorokautta.

Olkiluoto 3:lle toteutamme huollot ensimmäisinä toimintavuosina vuosittain, mutta myöhemmin laitosyksikköä voidaan ajaa myös hieman pidemmillä käyttöjaksoilla. Olkiluoto 1:llä ja Olkiluoto 2:lla vuosihuollot toteutetaan vuoden välein.

Jokavuotiseen vuosihuoltoon kuuluu uraanipolttoaineenvaihto, tarpeelliset vikakorjaukset ja huollot sekä mahdolliset muutostyöt. Lisäksi teemme laitosyksikön seuraavan vuoden huoltoseisokin mahdollisia valmistelutöitä.

Yhteensä erilaisia töitä on OL3:n huoltoon suunniteltu noin 1 900 pitäen sisällään noin 6 500 työvaihetta. OL2:n vuosihuoltoon on perustettu noin 550 työtä, joissa on yhteensä 1 200 työvaihetta. OL1:lle puolestaan on suunniteltu noin 1 200 työtä ja noin 3 200 työvaihetta.

Usein kysyttyä tulevista vuosihuolloista

Miksi laitosten vuosihuollot ovat niin tärkeitä?

Jokaisen vuosihuollon aikana vaihdetaan osa, noin neljännes, polttoaineesta. Ydinvoimalaitoksella merkittävä osa laitteiden huolto- ja korjaustöistä voidaan tehdä laitoksen käynnin aikana, mutta osa laitteista voidaan huoltaa vain laitoksen seisokkien aikana. Vuosihuoltojen aikana tehdään myös isommat modernisoinnit.

Kuinka suuri porukka vuosihuoltoihin osallistuu keväällä 2024? Kuinka paljon TVO:n ulkopuolista työvoimaa vuosihuoltoihin tarvitaan?
Tänä vuonna TVO:n oman henkilöstön lisäksi vuosihuoltoihin osallistuu noin 1400 alihankkijoiden työntekijää.

Kuinka iso osa työntekijöistä tulee ulkomailta?
Ulkomailta OL1:n ja OL2:n vuosihuoltoihin tulee noin 150 erityisosaajaa. OL3:n osalta ulkomailta saapuu noin 550 erityisosaajaa.

Mitkä asiat määräävät vuosihuoltojen ajoituksen?
Vuosihuollot suunnitellaan useiksi vuosiksi eteenpäin. Esimerkiksi vuoden 2024 tammikuussa, ilmoitettiin sähkömarkkinoille (Nord Pool) vuoden 2027 vuosihuoltojen ajankohdat.

Olkiluodon ydinvoimalaitosten huoltoseisokit ajoitetaan talvikauden ulkopuolelle, niin että vain yksi yksikkö on kerrallaan poissa tuotannosta. Samoista alihankkijoista koostuva osaajajoukko voi osallistua peräkkäisiin vuosihuoltoihin. Ajankohtaan vaikuttaa myös tarve vaihtaa osa uraanipolttoaineesta sekä välttämättömät määrävälein tehtävät huoltotyöt.

Miksi OL3:n vuosihuolto aloitettiin jo maaliskuussa? Eikö olisi järkevämpää ajoittaa se kesään?
Vuosihuolto 2024 aloitettttiin maaliskuussa, koska silloin OL3 on ollut tuotannossa yhden vuoden. Polttoainesuunnitelma on tehty yhden vuoden käyttöajalle. Lisäksi osa OL3:n ensimmäiseen vuosihuoltoon ajoitetuista määräaikaisista huoltotoimenpiteistä ovat sellaisia, ettei niitä voi siirtää myöhemmäksi.

Miksi OL3:n vuosihuollon kesto on niin paljon pidempi kuin OL1- ja OL2-laitosyksiköillä?
Olkiluoto 3:n vuosihuolto tehdään nyt ensimmäistä kertaa. OL3 on Euroopan suurin ydinvoimalaitosyksikkö, joten huollettavien laitteiden ja komponenttien määrä on suuri.

OL3:n tämän vuotiseen huoltoon on töitä kirjattu noin 1 900 ja työvaiheita lähes 6 000. Esimerkiksi OL2:n tulevan vuoden työlistassa on töitä alle tuhat.

Miksi OL3:n huoltoaikataulu on pitkittynyt kuukaudella?

Tähän on useita syitä. Laitosyksikön huolto tehdään nyt ensimmäistä kertaa ja tässä ensimmäisessä vuosihuollossa on saatu todellista tietoa eri käyttötoimenpiteiden kestosta.
Lisäksi eteen on tullut teknisiä ongelmia, joista sitten on kertynyt huoltoaikatauluun lisäpäiviä.
Saimme myös indikaatiota polttoaine-elementeissä olevasta irto-osariskistä, jonka vuoksi tarkastimme polttoaine-elementit ennen reaktoriin asentamista erityisen huolellisesti. Huolloissa toteutetaan kaikkiaan 6 500 työvaihetta.

Kuten Olkiluoto 1:n ja Olkiluoto 2:n osalta, myös OL3:n vuosihuoltojen töitä, työlaajuutta ja töiden järjestystä optimoidaan jatkossa vuosihuoltosuunnittelun yhteydessä saatujen kokemusten perusteella.

Olkiluoto 3:n vuosihuollot ovat pitkittyneet noin kuukaudella. Olisiko Olkiluoto 2:n vuosihuoltoja voitu siirtää niin, ettei niitä toteuta samanaikaisesti OL3:n huoltojen kanssa?

Vuosihuoltojen ajankohdat ml. päällekkäisyys on arvioitu huolellisen päätöksenteon kautta.

Suunnittelemme vuosihuoltoja jo vuosia etukäteen ja ne aikataulutetaan aina huolellisesti, jotta tietyt pakolliset laitteiden ja järjestelmien määräaikaishuollot tehdään aikataulussaan. Reaktorisydämen suunnittelu ja polttoaineen mitoitus tehdään myös aina käyttöjaksokohtaisesti (12 kk). Laitosyksikön turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää, että vuosihuollot toteutetaan suunnitellusti. Lisäksi huoltoihin osallistuu jopa yli 1000 ulkopuolista henkilöä, joilla on myös muita työmaita hoidettavanaan. ¬

Onko mahdollista, että OL2:n vuosihuoltoihin tulee myös lisäaikaa?

Aina kun laitosyksikköä huolletaan kohteissa, joissa ei normaalin käytön aikana käydä, voi eteen tulla ennakoimattomia huoltotarpeita tai vikoja. Meillä on kuitenkin jo yli 40 vuoden käyttökokemus Olkiluoto 1:ltä ja Olkiluoto 2:lta, joten pystymme aika hyvin arvioimaan huoltojen aikataulut etukäteen ja vastaamaan yllättäviin tilanteisiin yhteistyössä verkostojemme kanssa. Huoltoja tehdään vuorokauden ympäri erittäin tiiviissä tahdissa ja olemme näillä voimalaitosyksiköillä onnistuneet tekemään huollot jopa palkitun tehokkaasti ja huolellisesti.

Olkiluoto 1 on menossa huoltoon 12. toukokuuta. Pystytäänkö sen huoltoa lykkäämään, jos OL3:n ja/tai OL2:n huollot pitkittyisivät entisestään nykyisestä aikataulusta?

Tämä arvioidaan erikseen, mikäli tällainen tilanne tulisi eteen.

OL3:n huollon pitkittymisen seurauksena kaksi ydinvoimalaitosta on huollossa samaan aikaan. Ajatellaanko voimaloiden huolloissa huoltovarmuutta, jos huollot uhkaavat pitkittyä?

Näissä tilanteissa arvioimme aina riskit, haitat ja hyödyt erittäin huolellisesti.


Vuosihuollot 2024


OL3 - Huoltoseisokki

2. maaliskuuta - 16. toukokuuta (kesto 74 vrk)

Tärkeimmät työt:

 • Polttoaineen vaihto ja visuaalinen tarkastus
 • Sähködivisioonan 3 kojeistohuollot
 • Suojausjärjestelmän ennakkohuoltotyöt
 • Automaatiojärjestelmien ohjelmistopäivitykset
 • Höyrystinten sekundääripuolen tuubien pesu ja tarkastukset
 • Paineistimen varoventtiilien huollot
 • Suojarakennuksen eristysventtiilien tiiveyskokeet
 • Alijännite kriteerin (83 %) lisääminen dieselkiskon vaihtokytkentäautomatiikkaan

OL2: Polttoaineenvaihtoseisokki

28. huhtikuuta - 9. toukokuuta (kesto 11 vrk)

Tärkeimmät työt:

 • Polttoaineen vaihto
 • Eristysventtiilien tiiveyskokeet
 • Alijännite kriteerin (83 %) lisääminen dieselkiskon vaihtokytkentäautomatiikkaan
 • Sähköjärjestelmien määräaikaistarkastukset ja katkaisijahuollot
 • Automaatiojärjestelmien vuosittaiset huollot ja kokeet

OL1: Huoltoseisokki

12. toukokuuta - 18. kesäkuuta (kesto 37 vrk)

Tärkeimmät työt:

 • Polttoaineen vaihto
 • Eristysventtiilien tiiveyskokeet
 • Höyrynerottimen mittaus
 • Säätösauvatoimilaitteiden vaihtot (20 kpl)
 • Päämuuntajan ja generaattorikatkaisijan huolto
 • Syöttövesi- ja lauhdepumppujen huollot
 • Reaktoriautomaation uusinta -projekti
 • Pääkiertopumppujen (2 kpl) huollot
 • Suojarakennuksen sähköläpivientien uusinta (3 kpl)