Turvallisuuskulttuuri

TVO:n koko henkilöstö, toimittajat ja alihankkijat ovat sitoutuneet tinkimättömään turvallisuuskulttuuriin. Sen mukaisesti ydinvoimalaitoksen turvallisuuteen vaikuttavat tekijät saavat yhtiössä kukin tärkeytensä edellyttämän huomion ja ovat etusijalla päätöksiä tehtäessä. Jatkuvan parantamisen periaate ja turvallisuuskulttuuri ovat esillä jokapäiväisessä työssä.

Käytännön työssä turvallisuuskulttuuri tarkoittaa ydinalan ammattilaisuuden periaatteiden mukaista toimintaa. Ydinalan ammattilaisuus merkitsee yhteisten toimintatapojen ja ohjeiden noudattamista, työn turvallisuusmerkityksen ymmärtämistä, havainnointia, raportointia ja rohkeaa vaikuttamista sekä uusista kokemuksista oppimista ymmärtäen, että tulokset syntyvät hyvällä yhteistyöllä. Tärkeintä ydinalan ammattilaisuudessa on vastuullinen asenne.

Turvallisuuskulttuuriin eli ydinalan ammattilaisuuden periaatteet:

  • Noudata hyväksyttyjä toimintatapoja ja ohjeita tinkimättömästi
  • Huolehdi omasta ja muiden turvallisesta työskentelystä ja työskentelyolosuhteista
  • Pysähdy ja ajattele ennen toimimista ja arvioi toiminnan seuraukset
  • Raportoi havaitut ongelmat ja puutteet välittömästi
  • Luo ilmapiiriä, jossa tapahtumista voidaan raportoida ilman pelkoa syyllistämisestä
  • Kyseenalaista ja kehitä toimintaa osana jatkuvaa parantamista.


Kohti korkeinta turvallisuuskulttuurin kehitystasoa

Turvallisuuskulttuurin tilaa TVO:ssa selvitetään laajoilla itsearvioinneilla, joita on tehty vuodesta 2004 alkaen. TVO:n turvallisuuskulttuuri sijoittuu IAEA:n kolmiportaisella asteikolla tasolle kaksi, jossa turvallisuutta ylläpidetään ennakoivasti ja oma-aloitteisesti. TVO:lla on turvallisuuskulttuuriohjelma, jonka avulla tavoitellaan IAEA:n turvallisuuskulttuurin korkeinta kehitystasoa eli oppivaa organisaatiota.

Miten turvallisuuskulttuuria toteutetaan konkreettisesti ydinalan ammattilaisten arjessa? Lue lisää ydinlaitosten turvallisesta toiminnasta täältä.