Politiikat

TVO:n konsernitason politiikat pohjautuvat yhtiön arvoihin: vastuullisuus, avoimuus, ennakointi ja jatkuva parantaminen. Arvot luovat perustan TVO:n kaikelle toiminnalle.

Konsernitason politiikoissa linjataan keskeisiä vastuullisen toimintatavan mukaisia tavoitteita. Konsernitason politiikat ovat:

  • Ydinturvallisuus- ja laatupolitiikka
  • Vastuullisuuspolitiikka
  • Tuotantopolitiikka
  • Yritysturvallisuuspolitiikka.
Konsernitason politiikat (pdf, 201.6 kt)

(pdf)

Konsernitason politiikat on hyväksytty TVO:n konsernijohtoryhmässä marraskuussa 2020, ja vastuullisuuspolitiikka (ent. yhteiskuntavastuupolitiikka) tammikuussa 2024.

Konsernitason politiikkojen lisäksi TVO noudattaa toiminnassaan tiedonantopolitiikkaa:

Tiedonantopolitiikka (pdf, 103.8 kt)
(pdf)