Konsernitason politiikat

TVO:n konsernitason politiikat pohjautuvat yhtiön arvoihin: vastuullisuus, avoimuus, ennakointi ja jatkuva parantaminen. Arvot luovat perustan TVO:n kaikelle toiminnalle.

Konsernitason politiikoissa, jotka on hyväksytty TVO:n konsernijohtoryhmässä marraskuussa 2020, linjataan keskeisiä vastuullisen toimintatavan mukaisia tavoitteita. Konsernitason politiikat ovat:

  • Ydinturvallisuus- ja laatupolitiikka (ydinturvallisuus, säteilysuojelu, ydinmateriaalivalvonta ja laatu)
  • Yhteiskuntavastuupolitiikka (ympäristö ja energiatehokkuus, hankinnat, henkilöstö, työturvallisuus ja viestintä)
  • Tuotantopolitiikka (laitoksen käyttö ja ylläpito ja tuotantokapasiteetin lisääminen)
  • Yritysturvallisuuspolitiikka (tuotannon ja toiminnan turvallisuus sekä henkilö- ja toimitilaturvallisuus, pelastus- ja valmiustoiminta ja tietoturvallisuus).
Konsernitason politiikat (pdf)

(pdf)