Säteilyn yksiköt

Aktiivisuus on suure, joka ilmaisee radioaktiivisessa aineessa tapahtuvien hajoamisten lukumäärän aikayksikköä kohden. Aktiivisuuden yksikkö on becquerel (Bq), joka tarkoittaa yhtä hajoamista sekunnissa. Tämän hajoamisen yhteydessä aineesta lähtee säteilyä.

Jokaisella radioaktiivisella aineella on ominainen puoliintumisaika, jonka kuluessa aineen aktiivisuus pienentyy puoleen. Puoliintumisajat vaihtelevat sekunnin murto-osista miljardeihin vuosiin.

Säteilyannoksesta puhuttaessa tarkoitetaan usein efektiivistä annosta. Sen yksikkö on sievert (Sv). Käytännön työssä käytetään myös annosnopeuden yksikön sievertiä tunnissa tuhannes- tai miljoonasosia (mSv/h ja µSv/h).