Töihin Olkiluotoon

Tuotannossa olevat ydinvoimalaitosyksiköt, erilaiset projektit ja käynnistymässä olevat hankkeet tarjoavat haastavia ja kehittäviä tehtäviä eri alojen osaajille.

Ydinvoimalaitoksilla noudatetaan turvallisuuden ja korkean laatutason säilyttämiseksi ohjeita ja työskentelytapoja, jotka osittain ovat yksityiskohtaisempia ja velvoittavampia kuin muilla teollisuuslaitoksilla. Lupien ja siihen liittyvien asiakirjojen hankkimiseen kannattaa varata riittävästi aikaa ennen työn aloitusta.

Olkiluotoon töihin tulevat henkilöt vastaanotetaan Pääportilla, jossa kulkulupatoimiston henkilöstö opastaa tuloon liittyvissä asioissa. Kulkulupatoimisto on avoinna maanantaista perjantaihin klo 7–15. Lisäksi vuosihuoltojen aikaan kulkulupatoimisto on auki erikseen määriteltyinä aikoina. Kulkulupaa noudettaessa esitetään kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Henkilökohtaisen kulkuluvan saamiseksi tarvitaan:

  • Kulkulupahakemus
  • Suppea turvallisuusselvitys (alihankkijat) tai perusmuotoinen turvallisuusselvitys (TVO-konsernilaiset työsuhteet), voimassa enintään viisi vuotta. Valmiiksi täytettyjä kohtia ei saa poistaa tai muuttaa.
  • Tulokoulutus, joka on voimassa kolme vuotta. Tulokoulutuksen voi suorittaa myös Fortumin Loviisan voimalaitoksella tai Ruotsin ydinvoimalaitoksilla. Jos henkilö antaa luvan, että tulokoulutustieto voidaan lähettää Fortumille tai Ruotsin ydinvoimalaitoksille, siitä lähetään sähköposti [email protected].
  • Verohallinnon ylläpitämään rakennusalan julkiseen veronumerorekisteriin merkitty veronumero (tarvitaan, kun kulkuoikeus Olkiluodossa). Lisätietoja: http://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Veronumero/Veronumerorekisteri(21081)
  • A-säteilytyöluokkaan kuuluvilta lausunto terveystarkastuksesta (todistus on voimassa allekirjoituspäivämäärästä vuoden)
  • Annospassi valvonta-alueella työskenteleviltä ulkomaalaisilta.

Yhteistyökumppaneille ohjeistukset löytyvät täältä.