Toimintaperiaate

Painevesireaktorilaitoksessa (PWR, Pressurized Water Reactor) polttoaine kuumentaa primääripiirissä kiertävää vettä.