Toimintaperiaate

Painevesireaktorilaitoksessa (PWR, Pressurized Water Reactor) polttoaine kuumentaa primääripiirissä kiertävää vettä.

Primääripiirissä pidetään yllä niin korkea paine, että vesi ei kiehu. Kuuma paineistettu vesi höyrystyy primääripiirin lämmönvaihtimissa, niin sanotuissa höyrystimissä. Kylläinen höyry johdetaan höyrystimistä ensin korkeapaineturbiinille, ja sieltä välitulistimien kautta matalapaineturbiineille. Turbiinit on kytketty akselin välityksellä generaattoriin, joka tuottaa sähköä.

Toimintaperiaateanimaation latautuminen kestää hetken.