Osaamisen kehittäminen

Ydinvoimalaitoksen turvallinen käyttö perustuu pätevään ja omaa osaamistaan kehittävään henkilöstöön.