Tutkimustyö

Loppusijoitusratkaisu on vuosikymmenien tutkimus- ja kehitystyön tulos, jonka tuloksena on kehitetty turvallinen ratkaisu ydinjätteiden pysyvään eristämiseen.

Olkiluodon saari valittiin loppusijoituspaikaksi useamman tutkimuspaikan joukosta vuosina 1987—2000 tehtyjen sijoituspaikka-tutkimusten ja turvallisuusarvion perusteella. Olkiluodon kallioperään vuodesta 2004 alkaen rakennettu tutkimustunneli ONKALO on mahdollistanut tutkimukset loppusijoitussyvyydellä asti. Kallion hyvät ominaisuudet on pyritty säilyttämään tunnelin rakennusvaiheessa mahdollisimman hyvin.

Rakentamisen aikana tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet aiemmat olettamukset kallion ominaisuuksista paikkansa pitäviksi. Tulosten perusteella tiedetään, että

  • loppusijoitussyvyydellä kalliossa on vain vähän rakoja
  • kallio on vakaata
  • pohjavesi satojen metrien syvyydessä on hapetonta
  • pohjaveden virtaukset ovat vähäisiä.

Loppusijoituksen turvallisuus perustellaan tutkimuksin hankitun tiedon avulla. Turvallisuustutkimukset kohdistuvat kallioperään, loppusijoituksessa käytettäviin materiaaleihin sekä teknisten ratkaisujen toimivuuteen.

Turvallisuuden osoittamiseksi laaditaan turvallisuusperusteluna tunnettu laaja arviointiaineisto. Sen keskeisin osa on skenaarioanalyysi, jossa syvälle kallioon asennetun loppusijoitusjärjestelmän käyttäytymistä arvioidaan oletettujen tapahtumakulkujen perusteella. Tarkastelut ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen. Niissä otetaan huomioon muun muassa ilmaston muuttuminen ja paksun jäätikön muodostuminen siihen liittyvine mahdollisine kallion liikahteluineen.

Lue lisää tutkimustyöstä