Taloudelliset vaikutukset

Oheinen kuvitus havainnollistaa TVO:n taloudellisia vaikutuksia (milj. €) tärkeimmille sidosryhmille vuonna 2021.