Tuotantoprosessi

Ydinvoimalaitosten polttoaine tehdään uraanista. Polttoaineen valmistus alkaa, kun uraanimalmista erotetaan kiviaines sekä vieraat mineraalit, ja se jalostetaan pulverimaiseksi raakauraaniksi (U3O8).