Velkarakenne ja likviditeetti

Velkarakenne 31.3.2024


TVO-konsernin velkarakenne

(Ei sisällä velkaa Valtion ydinjätehuoltorahastolta)

MEUR
Joukkovelkakirjalainat 3 142
EMTN Private Placements -lainat 620
Lainat rahoituslaitoksilta 451
US yksityiset sijoitukset 280
Yritystodistukset 0
Yhteensä 4 493

Lainojen erääntyminen‍

Vuosi 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035- Yhteensä
MEUR 318 870 676 701 612 194 628 0 215 105 0 175 4 493


Luottositoumusten erääntyminen


Likviditeetti 31.3.2024


Likvidit varat

Rahat ja pankkisaamiset 196 miljoonaa euroa.

Lyhytaikainen rahoitus

Yritystodistusohjelma 1 000 miljoonaa euroa. Liikkeeseenlaskettu määrä 0 miljoonaa euroa.

Luottolimiitit

TVO:lla oli 31.3.2024 nostamattomia luottositoumuksia 1 000 miljoonaa euroa.