Velkarakenne ja likviditeetti

Velkarakenne 30.9.2023


TVO-konsernin velkarakenne

(Ei sisällä velkaa Valtion ydinjätehuoltorahastolta)

MEUR
Joukkovelkakirjalainat 3 186
EMTN Private Placements -lainat 620
Lainat rahoituslaitoksilta 997
Yritystodistukset 0
Yhteensä 4 803

Lainojen erääntyminen‍

Vuosi 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2032 Yhteensä
MEUR 21 377 1 170 876 701 612 194 637 215 4 803


Luottositoumusten erääntyminen


Likviditeetti 30.9.2023


Likvidit varat

Rahat ja pankkisaamiset 304 miljoonaa euroa.

Lyhytaikainen rahoitus

Yritystodistusohjelma 1 000 miljoonaa euroa. Liikkeeseenlaskettu määrä 0 miljoonaa euroa.

Luottolimiitit

TVO:lla oli 30.9.2023 nostamattomia luottositoumuksia 1 000 miljoonaa euroa. Lisäksi konsernilla oli oman pääoman ehtoisia osakaslainasitoumuksia yhteensä 400 miljoonaa euroa, joka on kohdistettu OL3-projektin rahoitustarpeisiin.