Teollinen käyttö

Uraani on maapallolla edullisin ja yksinkertaisimmin käytettävä raaka-aine fissioenergian tuottamiseen. Lisäksi uraanilla ei energiantuotannon lisäksi ole juurikaan muuta hyötykäyttöä, joten sen energiakäytöllä ei kuluteta arvokkaita resursseja muulta toiminnalta.