Teollinen käyttö

Uraani on maapallolla edullisin ja yksinkertaisimmin käytettävä raaka-aine fissioenergian tuottamiseen. Lisäksi uraanilla ei energiantuotannon lisäksi ole juurikaan muuta hyötykäyttöä, joten sen energiakäytöllä ei kuluteta arvokkaita resursseja muulta toiminnalta.

Uraani on maapallolla edullisin ja yksinkertaisimmin käytettävä raaka-aine fissioenergian tuottamiseen. Lisäksi uraanilla ei energiantuotannon lisäksi ole juurikaan muuta hyötykäyttöä, joten sen energiakäytöllä ei kuluteta arvokkaita resursseja muulta toiminnalta.

Maailmassa on toiminnassa runsaat 430 ydinvoimalaitosyksikköä. Näiden laitosyksiköiden polttoaineesta noin puolet saadaan kaivoksista louhimalla ja maaperästä uuttamalla. Loput hankitaan ns. toissijaisista lähteistä. Näitä ovat valtioiden ja voimayhtiöiden hallussa olevat uraanivarastot ja kierrätysuraani sekä ydinaseiden hävittämisestä saatava uraani, joka laimennetaan reaktorikäyttöön sopivaksi.

OECD:n arvion mukaan nykyisin tunnetut ja kohtuullisin kustannuksin hyödynnettävät uraanivarat riittävät nykykäytöllä yli 100 vuodeksi. Potentiaalisia uraaniesiintymiä on lisäksi runsaasti, ja arviot tällaisista uraanivaroista ovat moninkertaiset tunnettuihin varoihin verrattuna. Myös uraanin hyödyntämistä reaktoreissa voidaan parantaa teknisin keinoin.

Merivesi muodostaa valtavan potentiaalisen uraanireservin. Uraania on arvioitu olevan meriveteen liuenneena määrä, joka vastaa nykyisten reaktoreiden 80 000 vuoden tarvetta. Uraanin erottaminen merivedestä on niin kallis prosessi, että ainakaan toistaiseksi se ei ole kannattavaa.

Realistisempi vaihtoehto hyödynnettäväksi ovat fosfaattien valtavat uraanivarat. Myös toriumin hyödyntäminen reaktorien polttoaineena ja nopeiden reaktoreiden kehittäminen tehokkaiksi energianlähteiksi ovat käyttökelpoisia vaihtoehtoja.

Uraani energialähteenä

Uraani on hyvin energiaintensiivistä polttoainetta. Polttoainekustannusten osuus ydinsähkön tuotantokustannuksista onkin vähäinen. Uraanipolttoaineen hinnan vaihtelu vaikuttaa tuotantokustannuksiin huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi kaasulla tai hiilellä tuotetussa sähkössä.

Yksi Olkiluodon voimalaitosyksikkö tuottaa vuodessa noin seitsemän terawattituntia eli seitsemän miljardia kilowattituntia sähköä ja kuluttaa noin 20 tonnia uraanipolttoainetta. Saman sähkömäärän tuottamiseen hiilivoimalaitoksessa tarvittaisiin lähes kaksi ja puoli miljoonaa tonnia hiiltä.