Perustietoa ydinvoimasta

Energia voidaan määritellä kyvyksi tehdä työtä. Liike-energia, lämpö ja sähkö ovat eräitä energian muotoja.