Perustietoa ydinvoimasta

Energia voidaan määritellä kyvyksi tehdä työtä. Liike-energia, lämpö ja sähkö ovat eräitä energian muotoja.

Energian perusyksikkö on joule (J). Teho tarkoittaa nopeutta, jolla energiaa tuotetaan tai käytetään. Tehon yksikkö on watti (W), mikä tarkoittaa yhden joulen suuruisen energian tuottamista tai kuluttamista sekunnissa.

Sähkövirta on sähkövarausten liikettä. Sähköenergiaa mitataan tavallisimmin yksiköllä kilowattitunti (1 kWh), joka on yhtä kuin 3 600 000 joulea.

Sähkögeneraattori muuttaa mekaanisen energian sähköenergiaksi. Generaattoria voi pyörittää tuulen tai vesivoiman avulla, mutta suurin osa Suomen sähköstä on peräisin erilaisten polttoaineiden, kuten hiilen, puun, turpeen, maakaasun tai uraanin, lämpöenergiasta. Ilman mekaanisen energian välivaihetta sähköä syntyy esimerkiksi aurinkopaneeleissa ja polttokennoissa.

Voimalaitoksilta sähkö siirretään kantaverkon ja paikallisten jakeluverkkojen kautta kotitalouksille ja teollisuudelle.

Lisätietoa muun muassa sähkömarkkinoista ja sähköverkoista