OL3:n käyttövuoroille on valmistauduttu jo vuosia

7.7.2016

Kun OL3-laitosyksikkö vihitään käyttöön, valvomossa ollaan varmasti valmiita. Valvomotyöntekijöillä on käynnissä tarkka, vuosia kestävä koulutusprosessi.
TVO:n valvomotyöntekijöiden valmistautuminen OL3:n käyttöön sisältää koulutuksia, testejä, harjoitteluja ja kuulusteluja. Tarkka prosessi miellyttää vuoropäällikköharjoittelija Janne Rouhiaista.

– On luontevaa, että osaamisemme varmistetaan monin eri tavoin. Näin tulee varma olo sekä itselle että muille. Olemme vastuussa erittäin tärkeästä asiasta, ydinvoimalaitoksen ohjaamisesta.

Rouhiainen on työskennellyt Olkiluodossa vuodesta 2005. Hän on käynyt läpi tarkkaa koulutusohjelmaa, joka on valmistanut työskentelyyn OL3:n vuoropäällikkönä.

– Teknisten asioiden lisäksi harjoittelemme vuoron ryhmätyöskentelyä, johtamista sekä tehtävien hallinnollista ohjaamista.

Simulaattorilla kokemusta eri tilanteista

Ennen virallista ohjauslupaa edessä ovat simulaattorikoulutukset, joissa harjoitellaan laitosyksikön ajamista erilaisissa käyttötilanteissa. Koko koulutus todennetaan kirjallisin ja suullisin kokein sekä työtaidon osoituksella laitosidenttisellä koulutussimulaattorilla.

– Lisenssi pitää uusia määrävälein, joten työuramme sisältää paljon erilaista osaamisen arviointia. Ydinvoimalaitoksen valvomossa ohjaajana voi toimia vain tehtävään hyväksytty ja Säteilyturvakeskuksen lisensioima henkilö.

Vuoron kokoonpanossa työskentelevät vuoropäällikön lisäksi reaktoriohjaaja, turbiiniohjaaja ja apujärjestelmäohjaaja. Tiimiin kuuluu myös kaksi käyttömiestä. Valvomo on aina miehitetty.

OL3_kayttovuoro_web.jpg
Vuorolaiset tekevät kiinteää yhteistyötä laitostoimittajan työntekijöiden kanssa. Kuvassa vas. Jone Ketonen, Janne Rouhiainen, Robert Rego (laitostoimittajan vuoropäällikkö), Miikka Heinisalo, Marko Harju, Antti Saarinen ja Ville Mattila.