​Ydinvoimalaitoksen käyttöönotossa tarkat askelmerkit

10.7.2017

​Olkiluoto 3 EPR:n kuten kaikkien maailman uusien ydinvoimalaitosten testaus ja käyttöönotto tapahtuvat samojen tarkasti sovittujen askelmerkkien mukaisesti. Päävaiheittaisella etenemisellä varmistetaan, että laitosyksikkö ja sitä käyttävä organisaatio ovat valmiina ja testattuja ennen polttoaineen lataamista reaktoriin. Näin on myös OL3-projektissa.
Maailmalla on käytössä 449 ja rakenteilla 60 ydinvoimalaitosyksikköä. Kansainvälisesti ydinvoimalaitoksen käyttöönoton katsotaan alkavan niin sanotusta primääripiirin huuhtelusta (Nuclear Circuit Cleaning eli NCC). Siinä varmistetaan putkistojen ja reaktoripainesäiliön puhtaus ennen laitoksen ydinteknistä käyttöönottoa. Olkiluoto 3:lla tämä vaihe alkoi 17. lokakuuta viime vuonna. NCC on nyt tehty, mutta monta vaativaa ja tärkeää vaihetta ja testiä on vielä jäljellä.

Polttoaineen saapumiseen valmistaudutaan

Polttoaine saapuu Olkiluotoon syksyllä. Sitä ennen monta asiaa pitää saada valmiiksi ja hyväksytyksi. Esimerkiksi polttoaineen kuljetus ja käsittely vaativat harjoittelua. Viime vuonna tuotiin jo niin sanottu dummy-polttoainenippu rekka-autolla Saksasta Olkiluotoon. Nippu oli mitoiltaan ja painoltaan todellinen, mutta siinä ei ollut uraania polttoainesauvojen sisällä. Kuljetusharjoituksen jälkeen polttoaineen käsittelyä on testattu siirtämällä dummy-nippuja veden alla polttoainerakennuksesta reaktoripaineastiaan ja takaisin.

Maaliskuussa EU:ssa ydinvoimateollisuutta valvova ja ydinvoima-alan tutkimusta ja teknologiaa edistävä Euroopan atomienergiayhteisö (Euratom) kävi asentamassa OL3:lle valvontakamerat. Säteilyturvakeskus valvoi asennustyötä. Syksylle 2017 aikataulutettu polttoaineen saapuminen edellyttää, että valvontajärjestelmät ovat toiminnassa. Järjestelmillä Euratom ja Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA valvovat, ettei ydinaineita käytetä ilmoittamattomiin käyttötarkoituksiin.

Simulaattorikoulutus käynnissä

OL3-käyttöhenkilökuntaa koulutetaan simulaattorissa nyt kahdessa vuorossa. Simulaattori on operaattoreille tuttu työkalu jo useamman vuoden ajalta. Koulutusta on ollut paljon, ja jokainen koulutettu on läpäissyt kirjallisen kokeen. Jakso päättää käyttöhenkilökunnan lisensointikoulutuksen, joka on edellytys polttoaineen lataamiselle keväällä 2018. Koulutus kestää noin vuoden.

Turbiinihallissa työskentelee pari sataa ammattilaista

OL3-projektissa turbiinilaitoksella on aloitettu niin sanottu säilönnän purku. Näkyvin työvaihe on matalapaineturbiinien roottoreiden asentaminen takaisin paikalleen. Roottorit ovat olleet turbiinihallin lattialla säilönnässä suojamuovien alla. Näin on estetty kosteuden pääsy roottoreihin. Säilönnän purku tähtää siihen, että turbiinilaitos on valmis kuumakokeisiin. Silloin turbiinille johdetaan höyryä ensimmäistä kertaa.

2017_05_08-183.jpg

Kesäkuussa kylmäkoe, syksyllä kuumakoe

Kevään aikana on valmistauduttu laitostason kylmä- ja kuumakokeisiin. Kesäkuun kylmäkokeen ensimmäinen vaihe oli niin sanottu painekoe, jolla varmistettiin primääripiirin tiiveys. Toisessa vaiheessa testataan järjestelmiä häiriötilanteessa, jossa menetetään ulkoinen sähköverkko. Tarvittava sähkö tuotetaan varavoimana olevilla dieselgeneraattoreilla.

Kuumakokeet on aikataulutettu syksyyn. Kyse on merkittävästä etapista, koska silloin laitoksen on oltava hyvin pitkälle valmis. Kuumakokeessa OL3:a tullaan koekäyttämään eli ”ajamaan” ilman uraanipolttoainetta, mutta primääripiirissä olevan veden lämpötilat ja paineet vastaavat jo tuotantokäyttöä. Kyse on laajasta testausohjelmasta, joka kestää koko loppuvuoden.

Primääripiiri tarkoittaa veden kiertoa painesäiliön ja höyrystimen välillä. Vesi kuumenee painesäiliössä 328 asteeseen ja siirtyy pääkiertoputkea pitkin höyrystimeen, jossa lämpö siirtyy sekundääripiiriin. Höyrystimestä hieman alle 300-asteinen vesi palaa takaisin reaktoriin. Primääripiirissä paine pidetään niin korkeana, että vesi ei pääse kiehumaan.

Kuumakokeiden jälkeen on vuorossa polttoaineen lataus reaktoriin. Ensimmäisten OL3:n kilowattituntien syöttäminen sähköverkkoon alkaa silloin olla käsillä. Jos kaikki menee suunnitellusti, OL3 tuottaa vaihtelevin tehoin sähköä vuoden 2018 jälkipuoliskolla 2–4 TWh, eli 5–10 prosenttia Suomen sähkön tarpeesta.

2017_05_08-123.jpg
Teksti: Juha Poikola, Anna Saarenoja
Kuva: Hannu Huovila