IAEA: TVO on vahvasti sitoutunut turvallisuuteen

16.3.2017

Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) asiantuntijaryhmän mukaan Olkiluodon ydinvoimalaitos on vahvasti sitoutunut turvallisuuteen. Ryhmä huomauttaa tuoreessa arviointiraportissaan myös, että OL3:n ja Posivan loppusijoituslaitoksen valmistumisen myötä turvallisuutta on mahdollista parantaa entisestään.
OSART-arviointi on ydinvoimalaitosten käyttöturvallisuuden kannalta keskeisten ohjelmien ja toimenpiteiden arviointi. Arviointien tavoitteena on parantaa käyttöturvallisuutta. Niissä arvioidaan turvallisuutta objektiivisesti IAEA:n turvallisuusstandardien perusteella sekä annetaan tarvittaessa parannussuosituksia.

Operational Safety Review Team (OSART) päätti tänään 17-päiväisen käyttöturvallisuuden arvioinnin TVO:n operoiman laitoksen kahdella 880 MW:n kiehutusvesireaktorilla OL1:llä ja OL2:lla, jotka yhdistettiin valtakunnan verkkoon 1978 ja 1980. Laitospaikalla rakenteilla oleva uusi painevesireaktori OL3 ja käytetyn polttoaineen loppusijoituslaitos eivät olleet arvioinnin kohteina.

Ryhmä tunnisti useita hyviä käytäntöjä, jotka saatetaan ydinenergia-alan toimijoiden käyttöön kaikkialla maailmassa. Näitä ovat mm. hyvä valmius kattavien turvallisuusarviointien suorittamiseen sekä tulosten käyttämiseen turvallisuuden parantamiseksi. Myös TVO:n aktiivista osallistumista yhteispohjoismaiseen ydinvoimalaitosten käyttökokemusryhmään sekä laitoksen laajaa tukea mahdollisten vakavien onnettomuuksien hallinnan tutkimukselle kiitettiin.

Ryhmä teki myös joukon suosituksia laitoksen käyttöturvallisuuden parantamiseksi. Muun muassa kunnossapitokäytäntöjä tulisi nopeuttaa. Myös viimeaikaisten organisaatiomuutosten tehokkuus tulisi arvioida sekä varmistaa riittävät resurssit laitoksen käyttämiseen turvallisesti myös suunnitellun käyttöiän päätyttyä.

Ryhmään kuului 16 asiantuntijaa Bulgariasta, Etelä-Afrikasta, Kiinasta, Ranskasta, Ruotsista, Saksasta, Unkarista ja Yhdysvalloista sekä neljä IAEA:n toimihenkilöä.

- TVO pitää kansainvälisiä vertaisarviointeja tärkeänä osana ydinturvallisuuden parantamista. Tämän OSART-arvioinnin tulokset ja kehitysalueet otetaan huomioon TVO:n jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti, TVO:n tuotantojohtaja Mikko Kosonen sanoo.

- Kokemusten vaihto eri alojen asiantuntijoiden välillä on myös TVO:lle loistava mahdollisuus jakaa hyviä käytäntöjä ja saada vastaavia hyviä käytäntöjä muilta laitoksilta.

Lisää tietoa Olkiluodon OSART-arvioinnista IAEA:n verkkosivuilta.

Lisätietoja:
Tuotantojohtaja Mikko Kosonen, puh. 02 8381 2100