Edessä on kiireisin vuosi

22.12.2016

​Tuotantoon valmistautuminen (TUVA) on pitkäjänteistä ja perusteellista työtä, jota TVO:ssa on tehty vuosien ajan. Varaprojektipäällikkö Laura Niemitalo avaa, mistä on kyse ja mitä seuraavaksi on edessä.
Mikä on TUVA?2016_10_17_Laura_Niemitalo.jpg
– Se on TVO:n projekti, jossa valmistaudutaan Olkiluoto 3:n tuotantoon. Projektissa on 20 eri osa-aluetta, joista jokaisella on oma vetäjä ja työryhmä. Erikokoisista osa-alueista suurimmat ovat henkilökunnan koulutus, käyttö- ja koestusohjeet, kunn
ossapito sekä suunnittelutyökalut ja -tiedot.

Mikä on projektin merkitys?
– Sen avulla varmistetaan, että TVO:n eri organisaatiot valmistautuvat ottamaan uuden laitoksen käyttöön ja aloittamaan sähköntuotannon – on kyse sitten toimintaa ohjaavista käsikirjoista ja ohjeista, riittävästä varaosavarastosta, tietojärjestelmien valmiudesta tai vaikkapa henkilöstön osaamisesta.

Kuinka laaja joukko on TUVAssa mukana?
– Tällä hetkellä reilut sata TVO:laista, mutta mitä lähemmäs laitoksen tuotantovaihetta mennään, sitä isompaa joukkoa projekti koskettaa.

Miten siirrytään valmistautumisesta tuotantoon?
– TUVAssa mukana olevat työntekijät hoitavat kyseisiä tehtäviä myös laitoksen tuotantovaiheessa. Näin siirtymä ja toimintojen haltuunotto sujuvat luonnollisena jatkumona.

Mitä TUVAssa tapahtuu lähiaikoina?
– Lähiaikoina valmistaudutaan käyttöoperaattoreiden simulaattorikoulutukseen. Jotta ne koulutukset voidaan aloittaa, valvomossa käytettävät operaattoreiden käyttöohjeet pitää koestaa, ja myös niiden toimivuus käyttöön on varmennettava laitossimulaattorilla. Samanaikaisesti vastaanotetaan varaosia, laaditaan laitteiden huolto-ohjelmia ja määritetään tarvittavia huoltosopimuksia.

Entä mitä seuraavaksi on tulossa?
– Vuodesta 2017 on tulossa tähän mennessä kiireisin, koska meillä on yhtä aikaa käynnissä useita merkittäviä aktiviteetteja.
Teemme valmiiksi tehtävät, jotka liittyvät polttoaineen tuontiin ja käyttöluvan saamiseen. Samalla jatkamme myös simulaattorikoulutuksia. Lisäksi on tulossa valmiustilanneharjoitus, joka testaa OL3-laitosyksikön ja henkilökunnan toimintoja.

Mitkä ovat TUVAn isoimmat haasteet?
– Polttoaineen lataus keväällä 2018 on merkittävä virstanpylväs, jota ennen monien TUVAssa tunnistettujen tehtävien on oltava valmiina. On myös muistettava, että meillä on tulossa seuraavan parin vuoden aikana isot vuosihuollot OL1- ja OL2-laitosyksiköille. Kokonaisuuden kannalta tärkeintä on osata pyörittää samanaikaisesti kaikkia toimintoja eli niin ykköstä, kakkosta, kolmosta kuin myös Posivaa.