Vuosi täyteen ilman poissaoloon johtaneita työtapaturmia

10.11.2016

​Marraskuun alussa juhlittiin mieluisaa merkkipäivää, sillä TVO-konsernin henkilöstö oli työskennellyt vuoden ilman ainoatakaan poissaoloon johtanutta työtapaturmaa.
Aikaisempi vuoden jakso ilman poissaoloon johtaneita työtapaturmia on maaliskuulta 2011.

- Tämä on osoitus hyvästä turvallisuuskulttuurista, johon on vaikuttanut kaikkien toiminta turvallisuuden eteen. Kiitos kuuluu koko henkilöstölle, työturvallisuuden kehittämispäällikkö Sarianna Niemi kiittää.

Työturvallisuuden varmistamiseksi on tehty pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti töitä. - Asennoituminen työturvallisuusasioihin on parantunut. Työn turvallinen toteuttaminen mielletään osaksi työkokonaisuutta. Halutaan tehdä työ turvallisesti sekä oman että muiden kannalta. Selkeä riskinotto on vähentynyt, joskin kehitettävää on vielä vaarojen tunnistamisessa, työturvallisuuspäällikkö Sinikka Saarinen kertoo.

2011_05_18_262_web.jpg

Turvallisuushavainnointikampanja on nostanut esille pienempiäkin vaaroja, joiden esille tuominen ja korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen on mahdollisesti vähentänyt syntyneitä tapaturmia.

Syksyn aikana on myös kiinnitetty erityishuomiota laitosten järjestykseen ja siisteyteen. Tällä on selkeä merkitys sekä työympäristön ja -olosuhteiden turvallisuuteen että viihtyvyyteen.

Vuoden 2017 painopiste työturvallisuuden kehittämisessä on vaarojen entistä tehokkaammassa tunnistamisessa työn suunnittelu- ja suoritusvaiheessa. Yhteistyössä organisaatioiden kanssa tullaan kehittämään toimivimmat työkalut turvallisen työntoteutuksen saavuttamiseksi.

Työturvallisuusyhteistyötä TVO-konsernin alihankkijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa kehitetään edelleen. - Yhteistyön tehostaminen urakoitsijoiden kanssa luo perustan yhteiselle tahtotilalle työturvallisuuden parantamiseksi, Niemi ja Saarinen sanovat.